Please use this identifier to cite or link to this item: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/22692
Title: Самоорганізація в моделях обчислень нейронних мереж і декларативних програм
Authors: Зербіно, Д.
Цимбал, Ю.
Кинаш, Ю.
Bibliographic description (Ukraine): Зербіно Д. Самоорганізація в моделях обчислень нейронних мереж і декларативних програм / Д. Зербіно, Ю. Цимбал, Ю. Кинаш // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". – 2013. – № 751 : Комп’ютерні науки та інформаційні технології. – С. 220–226. – Бібліографія: 4 назви.
Issue Date: 2013
Publisher: Видавництво Львівської політехніки
Keywords: PROLOG
штучні нейронні мережі
модель обчислень
самоорганізація
генетичні алгоритми
artificial neural networks
model of computations
self-organization
genetic algorithms
Abstract: Порівнюються дві моделі обчислень – штучні нейронні мережі та декларативні програми, що побудовані на основі логіки предикатів. Пропонуються такі їх узагальнення, за яких процес обчислень зможе приводити до цілеспрямованих змін власної програми. Сформульовано принципи самоорганізації, за якими вказані зміни будуть не хаотичними, а визначеними в результаті пошуку. Для детального вивчення самоорганізації необхідне зближення та взаємне доповнення розглянутих моделей. The two models of computations have been compared – the artificial neural networks and declarative programs based on logic. The generalization of these models is proposed in the part where the computational process can cause changes of the program. The principles of self-organization for these models have been formulated. According to these principles the abovementioned changes will be determined as a result of the search. Complementarity of the discussed models is necessary for a profound study of the self-organization.
URI: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/22692
Content type: Article
Appears in Collections:Комп'ютерні науки та інформаційні технології. – 2013. – №751

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
30-Zerbino-220-226.pdf213,57 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.