Please use this identifier to cite or link to this item: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/22678
Title: Структурні різновиди предикативного центру англійського речення
Authors: Худан, Павло
Bibliographic description (Ukraine): Худан П. Структурні різновиди предикативного центру англійського речення / Павло Худан // Комп'ютерні науки та інженерія : матеріали V Міжнародної конференції молодих вчених CSE-2011, 24–26 листопада 2011 р., Україна, Львів / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2011. – C. 116–119. – (3-й Міжнародний молодіжний фестиваль науки "Litteris et Artibus"). – Титульний аркуш та текст паралельно англійською. – Бібліографія: 5 назв.
Issue Date: 2011
Publisher: Видавництво Львівської політехніки
Keywords: предикативний центр
структурний тип
класифікація
автоматичне виділення
алгоритм
суб’єкт
предикат
Abstract: У статті описано етапи укладання класифікації структурних типів предикативного центру англійського речення та створення алгоритму автоматичного виді- лення предикативного центру речення з установленням його типу відповідно до класифікації, Алгоритм реалізовано у програмі мовою програмування С#. Встановлено структурні типи суб’єкта та предиката на підставі їх формального вираження. Предикативний центр розглядався як єдність суб’єкта та предиката, тому позначення структурного типу центру складалося з позначення типу суб’єкта та типу предиката. На 500 реченнях дослідного матеріалу було виділено 791 предикативний центр. Кількість структурних типів, що зустрілися, дорівнює 56. Укладено правила, що лягли в основу алгоритму авто- матичного виділення предикативного центру речення. Правила базувалися на методі дистрибутивного аналізу та формальних підходах до аналізу структури речення: методі пошуку опорних точок, методі передбачувального аналізу та методі пошуку граничних сигналів. Укладений алгоритм на вході отримує текст з морфологічною розміткою. Створена програма використовує правила встановлен- ня предикативного центру речення, що зберігаються у зовнішній базі даних. Це дає змогу вносити зміни до роботи програми, а також змінювати позначення морфологічних кодів, що використовуються у тексті на вході без втручання до коду програми.
URI: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/22678
Content type: Article
Appears in Collections:Комп'ютерні науки та інженерія (CSE-2011 ). – 2011 р.

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
39-Hudan-116-119.pdf198,63 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.