Please use this identifier to cite or link to this item: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/22670
Title: Модель розумного медичного простору, що виконує автоматичне інтерв’ювання пацієнта
Authors: Блокусь, А.
Єнджейєвський, М.
Bibliographic description (Ukraine): Блокусь А. Модель розумного медичного простору, що виконує автоматичне інтерв’ювання пацієнта / А. Блокусь, М. Єнджейєвський // Комп'ютерні науки та інженерія : матеріали V Міжнародної конференції молодих вчених CSE-2011, 24–26 листопада 2011 р., Україна, Львів / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2011. – C. 16–19. – (3-й Міжнародний молодіжний фестиваль науки "Litteris et Artibus"). – Титульний аркуш та текст паралельно англійською. – Бібліографія: 15 назв.
Issue Date: 2011
Publisher: Видавництво Львівської політехніки
Abstract: У статті представлена архітектура і результати впровадження програм для розумного медичного простору (Повсюдний домашній лікарський кабінет - Ubiquitous Domestic Doctor’s Office (UbiDoDo). Основною метою програми є моніторинг біомедичних параметрів пацієнта в його домашніх умовах в режимі реального часу. Це дозволяє негайно реагувати на симптоми і забезпечує засоби для автоматичного опитування пацієнта і доставку його результатів до лікаря. Ідея розумного медичного простору виникла в обширній сфері дослід- ження сфери охорони здоров’я і завдяки відмінним прикладам повсюдного використання компютерних технологій для охорони здоров’я Основними функціями простору UbiDoDo є прозорий моніторинг і опитування пацієнта через природну розмову (що вимагає синтезу і розпізнавання мовлення). Модуль експертної системи програми адаптується в ході інтерв’ю згідно з історією біомедичних параметрів пацієнта і його відповідей. Після цього програма надсилає резюме лікарю, який вже має дані пацієнта, протокол інтерв’ю і набір пропонованих попередніх діагнозів. У статті вивчаються питання вимог до персоналу і пацієнтів, модель програми і її інтеграція з роззо- середженим серодовища, сформованого інтелектуаль- ними просторами, лікарський кабінет і KASKADA (польська абревіатура для: контекстуальний аналіз потоків даних з відеокмер для додаткі негайного визначення) платформи на суперкомп’ютері Галера у Гданському університеті. Велика увага приділяється дереву знань експертної системи, котре описує сценарій інтерв’ю і алгоритм рекомендацій щодо діагнозів. Були також запропоновані подальші удосконалення алгоритму, які базуються на аналізі статистичних даних. The article presents the architecture and results of implementing an application for the intelligent medical space UbiDoDo (Ubiquitous Domestic Doctor’s Office). The main purpose of the application is real-time monitoring of the biomedical parameters of a patient in his domestic environment. It allows an immediate reaction to appearing symptoms and provides means to automatically interview the patient and deliver his results to a medical doctor. The main functionalities of the UbiDoDo space include transparent monitoring, interviewing the patient through natural conversation and cooperation with the MedEye application that allows the doctor to access his patients’ data, refer them for examinations and order automatic analysis of examination results on a multimedia processing supercomputer platform. Much emphasis has been put on the construction of the expert system’s knowledge tree which describes the scenario of the interview and the diagnosis recommendation algorithm. Further improvements to the algorithm based on the analysis of statistical data have been proposed.
URI: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/22670
Content type: Article
Appears in Collections:Комп'ютерні науки та інженерія (CSE-2011 ). – 2011 р.

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
2-Blokus-16-19.pdf192,29 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.