Please use this identifier to cite or link to this item: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/22657
Title: Пошук екстремуму функціонала з невідомим параметром при моделюванні роботи вітроустановки
Authors: Корендій, Віталій
Bibliographic description (Ukraine): Корендій В. Пошук екстремуму функціонала з невідомим параметром при моделюванні роботи вітроустановки / Віталій Корендій // Комп'ютерні науки та інженерія : матеріали V Міжнародної конференції молодих вчених CSE-2011, 24–26 листопада 2011 р., Україна, Львів / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2011. – C. 158–161. – (3-й Міжнародний молодіжний фестиваль науки "Litteris et Artibus"). – Титульний аркуш та текст паралельно англійською. – Бібліографія: 5 назв.
Issue Date: 2011
Publisher: Видавництво Львівської політехніки
Keywords: функція
рівняння Ейлера
функціонал
варіаційна задача
екстремум
вітроустановка
Abstract: У доповіді наводиться задача розрахунку та оптимі- зації профільного кута лінійчастих лопатей тихохідного вітроколеса для забезпечення максимального відбору потужності з потоку повітря, яка зводиться до математичної задачі пошуку екстремуму функціонала, що містить невідомий параметр. Подано графічні та аналітичні залежності оптимальних значень вказаного кута від швидкості повітряного потоку та поточного радіуса ділянки лопаті, а також залежності потужності вітроустановки від кутової швидкості її ротора.
URI: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/22657
Content type: Article
Appears in Collections:Комп'ютерні науки та інженерія (CSE-2011 ). – 2011 р.

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
52-Korendiy-158-161.pdf319,25 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.