Пошук


Поточні фільтри:
Почати новий пошук
Додати фільтри:

Використовуйте фільтри для уточнення результатів пошуку.


Результати 1-81 зі 81 (час пошуку: 0.004 секунди).
  • назад
  • 1
  • далі
Знайдені матеріали:
Попередній переглядТипДата випускуНазваАвтор(и)
Article2013Особливості властивостей ІІ-VI сполук, легованих ізовалентною домішкою СаСльотов, М. М.; Герман, І. І.; Сльотов, О. М.
Article2013Методи діагностики термоелектричних параметрів тонких напівпровідникових плівокТкачук, А. І.; Галущак, М. О.; Лоп'янко, М. А.
Article2013Розчинність Cr в катіонній підгратці Ge1-xCrxTe і Ge1-x-yCrxEuyTeСлинько, Є. І.; Слинько, В. Є.; Dobrowolski, W.; Kilanski, L.; Domukhowski, V.
Article2013Формування бішарів оксид-сульфід індію на поверхні шаруватого кристалу InSeСидор, О. М.; Сидор, О. А.
Article2013Проблемні аспекти поверхневого монтажу мікрооплат з використанням припійних пастСеменюк, А. Й.; Лоб, Я. Д.; Дячок, Д. Т.
Article2013Фізико-хімічні властивості та дефектна підсистема кристалів у системах Pb-Ga-TeТуровська, Л. В.; Межиловська, Л. Й.; Андріїшин, І. М.; Бойчук, В. М.
Article2013Енергетичний спектр електронів з урахуванням кулонівської та обмінної взаємодії у наногетероструктурахЗеленку, М. І.; Товстюк, К. К.
Article2013Термодинаміка дефектної підсистеми кристалів самарій моносульфідуГорічок, І. В.; Бардашевська, С. Д.; Маковишин, В. І.
Article2013Перспективи використання органічних нанорозмірних світловипромінюючих структур для систем освітленняГотра, З. Ю.; Стахіра, П. Й.; Гельжинський, І. І.
Article2013Електромагнітні завади в холлівських сенсорних пристрояхГотра, З. Ю.; Голяка, Р. Л.; Ільканич, В. Ю.; Марусенкова, Т. А.
Article2013Сенсорні органічні транзисторіні структуриГотра, З. Ю.; Черпак, В. В.; Гельжинський, І. І.
Article2013Термодинамічний аналіз електронного газу у сильноанізотропних напівпровідникахТовстюк, К. К.
Article2013Приповерхневі шари у моделі Петріца і електричні властивості тонкоплівкових структур PbTe:BiДзундза, Б. С.; Матеїк, Г. Д.; Яворський, Я. С.; Ткачук, А. І.; Костюк, О. Б.
Article2013Особливості сегрегації домішки європію в кристалах PbTe:EuЗаячук, Д. М.; Ільїна, О. С.; Пашук, А. В.; Микитюк, В. І.; Шлемкевич, В. В.
Article2013Електричні характеристики ниткоподібних кристалів кремнію в околі переходу метал-напівпровідникДружинін, А. О.; Островський, І. П.; Ховерко, Ю. М.; Корецький, В. М.; Яцухненко, С. Ю.
Article2013Магнітофононний резонанс у ниткоподібних кристалах Ge n-типу провідностіДружинін, А. О.; Островський, І. П.; Вуйцик, А. М.
Article2013Коефіцієнт термоелектричної добротності кристалів (3HgТe)1-x(Al2Тe3)x:<Mn>(х = 0,5)Димко, Л. М.; Майструк, Е. В.; Мар'янчук, П. Д.
Article2013Impedance transformation as a way to implement an active FBAR filterZazerin, Andrii I.; Orlov, Anatolii T.; Bogdan, Oleksander V.
Article2013Технологія вирощування віскерів твердого розчину GaxIn1-xAs з різним складом та дослідження їхніх електрофізичних властивостейСтецко, Р. М.; Большакова, І. А.; Кость, Я. Я.; Макідо, О. Ю.; Шуригін, Ф. М.
Article2013Вплив товщини тонкої плівки ТіN на її електричні властивостіСолован, М. М.; Брус, В. В.; Мар'янчук, П. Д.; Кафанов, А. М.
Article2013Щодо чисел іонного перенесення аргіродитів Ag8XSe6 (X=Sn, Si, Ge)Чекайло, М. В.; Ільчук, Г. А.; Українець, Н. А.; Кондрай, Г. П.; Українець, В. О.
Other2013Зміст до "Шістнадцята щорічна відкрита науково-технічна конференція Інституту телекомунікацій, радіоелектроніки та електронної техніки з проблем електроніки та інфокомунікаційних систем"-
Other2013Титульний аркуш до "Шістнадцята щорічна відкрита науково-технічна конференція Інституту телекомунікацій, радіоелектроніки та електронної техніки з проблем електроніки та інфокомунікаційних систем"-
Article2013Моделювання та оптимізація характеристик оптоелектронного сенсора температури для роботи в умовах підвищеної радіаціїЧалий, Д. О.; Убізський, С. Б.; Шпотюк, М. В.
Article2013Отримання, структурні та оптичні властивості тонких плівок ZnO1-XSeXХомяк, В. В.
Article2013Цифрова симуляція спектпів електронного парамагнітного резонансуТатарин, О. В.; Татарин, В. Я.; Падляк, Б. В.
Article2013Квантово-хімічний розрахунок термодинамічних параметрів кристалів цинк халькогенідівЧобанюк, В. М.; Паращук, Т. О.; Фреїк, Н. Д.
Article2013Розроблення органічного мікроелектронного сенсора рНProszak, D.; Skoczylas, М.; Костів, Н.; Гельжинський, І.
Article2013Хвилевід, сформований методом двофотонної полімеризаціїПавлиш, В. А.; Закалик, Л. І.; Невінський, Д. В.
Article2013Оцінювання ефективності комплексних систем захисту інформаціїПігур, Н. В.; Погребенник, В. Д.
Article2013Властивості моделей спайк-нейронівРоманишин, Ю. М.; Петрицька, С. Р.
Article2013Поведінка програмно-апаратної інфокомунікаційної системиОзірковський, Л. Д.; Панський, Т. І.
Article2013ZnO rod nanostructures forming on Si and LiNbO3 substrates by hydrothermal methodOrlov, A. T.; Ulianova, V. O.; Bogdan, O. V.
Article2013Фізико-хімічні властивості та дефектна підсистема кристалів у системах Pb-Ga-TeНадрага, О. Р.; Юрчишин, І. К.
Article2013Використання механізмів піріггових мереж при організації потокових сервісів у системах телемндициниСтрихалюк, Б. М.; Колодій, Р. С.
Article2013Аномальне термічне розширення нових змішаних кобальтитів-феритів празеодимуХарко, О. В.; Василечко, Л. О.
Article2013Кристалічна структура та температурна поведінка твердих розчинів в системах NdAlO3−RAlO3Огонь, Н. А.; Василечко, Л. О.
Article2013Процеси росту нанокристалічних структур PBTE:SB, PBTE:ВI на сколах слюди-мусковітФреїк, Д. М.; Салій, Я. П.; Яворський, Я. С.; Ліщинський, І. М.; Биліна, І. С.
Article2013Електричні властивості та оптичні константи тонких плівок ТіО2 легованих Cr2O3Мостовий, А. І.; Брус, В. В.; Мар'янчук, П. Д.; Кафанов, А. М.; Козярський, І. П.
Article2013Знаки пружнооптичних коефіцієнтів для різних класів симетріїМицик, Б. Г.; Дем'янишин, Н. М.; Кость, Я. П.
Article2013Електричні та магнітні властивості телуриду ртуті, легованого гадолініємФрасуняк, В. М.; Орлецький, І. Г.
Article2013Оптичні характеристики структур на основі полімерної плівки з холестеричним рідким кристаломМикитюк, З. М.; Сушинський, О. Є.; Пристай, Т. В.; Гнат, А. З.
Article2013Прояви нелінійної магнітної сприйнятливості ансамблю магнітних наночастинок при збудженні у поперечному до намагнічуючого поля напрямкуКравчук, О. А.; Павлик, Л. П.; Демченко, П. П.; Убізський, С. Б.
Article2013Технологічні аспекти використання механізму пара-рідина-кристал для вирощування напівпровідникових віскерівКость, Я. Я.; Большакова, І. А.; Макідо, О. Ю.; Шуригін, Ф. М.; Стецко, Р. М.
Article2013Експериментальні дослідження анізотропії електрооптичного ефекту в кристалах LiNbO3Юркевич, О. В.; Сольський, М. І.; Андрущак, А. С.
Article2013Процеси термохімічного забарвлення монокристалів ніобату літіюСугак, Д. Ю.; Сиворотка, І. І.; Бурий, О. А.; Сольський, І. М.; Ваків, М. М.
Article2013Мікропроцесорна система інформаційної підтримки лікувальної процедуриБарило, Г. І.; Івах, М. С.; Кожухар, О. Т.
Article2013Кінетичні властивості кристалів Hg1-x-yCdxDyySeКовалюк, Т. Т.; Майструк, Е. В.; Мар'янчук, П. Д.
Article2013Струменевий друк колоїдом срібла елементів електронних систем на паперових підкладкахКравчук, О. В.; Бобицький, Я. В.; Reichenberger, М.
Article2013Вплив тиску на спектр ядерного квадрупольного резонансу в InSeХандожко, В. О.; Саміла, А. П.
Article2013Апаратно-програмний комплекс контролю поверхневого опору напівпровідників на основі мікроконтролера Atmega8Чупира, С. М.; Білічук, С. В.; Мислюк, О. М.; Грушка, О. Г.
Article2013Використання пасивної різнецево-фазової радіолокаційної системи для візуалізації траєкторії метеорологічних куль-зондівЧигінь, В. І.; Смичок, В. М.; Проць, О. Р.
Article2013Процеси формування парофазних наноструктур PbTe:Sb та PbTe:Bi на ситаліФреїк, Д. М.; Яворський, Я. С.; Ліщинський, І. М.; Биліна, І. С.; Марусяк, В. М.
Article2013Електричні характеристики монокристалів n-InSe, опромінених електронамиКовалюк, З. Д.; Мінтянський, І. В.; Савицький, П. І.
Article2013Нанокомпозити у термоелектричному матеріалознавствіФреїк, Д. М.; Галущак, М. О.; Криницький, О. С.; Матківський, О. М.
Article2013Орієнтаційна залежність ЯКР в InSeХандожко, В. О.; Раранський, М. Д.; Балазюк, В. Н.
Article2013Система охорони на світлових променях видимого діапазонуПислар, І. В.; Браїловський, В. В.
Article2013Механізми формування оберненого струму в фоточутливих структурах Au/CdTe:ОГерман, І. І.; Махній, В. П.; Черних, О. І.
Article2013Властивості тонких плівок PbTe, PbSe та PbS, отриманих імпульсним лазерним осадженнямРудий, І. О.; Курило, І. В.; Лопатинськи, І. Є.; Фружинський, М. С.; Вірт, І. С.
Article2013Особливості впливу магнію на електрофізичні властивості шарів арсеніду індію отримуваних методом РФЕВаків, М. М.; Круковський, Р. С.
Article2013Вплив γ-випромінювання на перший чіткий дифракційний пік трисульфіду миш'якуШпотюк, М. В.; Шпотюк, О. Й.
Article2013Дослідження деградаційних процесів в органічних світловипромінювальних структурахBłąd, G.; Возняк, Л. Ю.
Article2013Теплопровідність легованих Bi та Sb кристалів плюмбум телуридуНикируй, Л. І.; Дзумедзей, Р. О.; Бандура, Ю. В.
Article2013Principles of constructing an efficient acousto-optical bragg cellBogdan, O. V.; Petrishev, O. N.; Pashkevich, G. A.; Orlov, A. T.; Zelenskyy, S. V.
Article2013Вплив надстехіометричних компонент на електричні та люмінесцентні властивості шарів ZnSe:MnКінзерська, О. В.; Махній, В. П.; Погребенник, В. Д.; Пашук, А. В.
Article2013Вплив технологічних умов виготовлення діодних структур Cr/n-Cd1-xZnxTe на електричні властивості базового матеріалуІлащук, М. І.; Парфенюк, О. А.; Ульяницький, К. С.
Article2013Формування шарів i-GaАs легованих кремнієм методом рідинно-фазної епітаксіїВаків, М. М.; Тимчишин, В. Р.
Article2013Кристалізаційні процеси в стеклах 80GeSe2-20Ga2Se3Клим, Г. І.; Інграм, А.; Шпотюк, О. Й.
Article2013Вплив розчинених газів на люмінесценцію водиБордун, І. М.; Пташник, В. В.
Article2013Кристалохімія дефективної підсистеми у легованих кобальтом кристалах цинк селеніду ZnSe:CoВадюк, М. П.; Гургула, Г. Я.; Вінтоняк, Т. П.
Article2013Nanoscale thin-film silicon photoreceivers of visible and UV radiationKoval, V. M.; Bogdan, O. V.; Spivak, V. M.; Yakymenko, Y. I.
Article2013Моделювання впливу поверхневих умов та зовнішніх полів на параметр порядка рідких кристалівФечан, А. В.; Коцун, В. І.; Чабан, О. В.; Адамчук, О. Ю.
Article2013Вплив відпалів у вакуумі та атмосфері водню на люмінесцентні властивості монокристалів LINBo3Сугак, Д. Ю.; Лучечко, А. П.; Сольський, І. М.; Ваків, М. М.
Article2013Взаємозв'язок напружень в системах Si-SiO2 з процесами утворення тримірних дефектівЛогуш, О. І.; Білинський, Ю. М.
Article2013Утворення кристалічних фаз на початкових етапах термічного оксидування твердого розчину Pb1-xSnxTeФадєєв, С. В.; Берченко, М. М.
Article2013Спектр коливань п'єзоелектричного диску з асиметричними електродамиЯновська, Ю. Ю.; Богдан, О. В.; Петрищев, О. М.; Якименко, Ю. І.
Article2013Оцінка величини впливу внутрішніх напружень на параметри акустоелектронних фільтрів та ліній затримкиМатвійків, М. Д.; Мельничук, А. О.
Article2013Квазіхімічний опис власних точкових дефектів в ZnTe:TeПрокопів, В. В.; Лисюк, Ю. В.; Волочанська, Б. П.
Article2013Розрахунок електромагнітного поля короткозамкненої щілинної лініїГоблик, В. В.; Ліске, О. М.
Article2013Емпіричні математичні моделі деформаційних змін адгезії поверхневих покриттівМатвійків, М. Д.; Петршука, А. І.
Article2013Метод дослідження поглинання та розсіювання середовищПетровська, Г. А.; Протальчук, Т. О.
Результати 1-81 зі 81 (час пошуку: 0.004 секунди).
  • назад
  • 1
  • далі