Please use this identifier to cite or link to this item: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/22633
Title: Архітектура спеціалізованих програмних модулів для композиції та дезагрегації об’єктів при інвентаризації парникових газів
Authors: Любінський, Богдан
Bibliographic description (Ukraine): Любінський Б. Архітектура спеціалізованих програмних модулів для композиції та дезагрегації об’єктів при інвентаризації парникових газів / Богдан Любінський // Комп'ютерні науки та інженерія : матеріали V Міжнародної конференції молодих вчених CSE-2011, 24–26 листопада 2011 р., Україна, Львів / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2011. – C. 54–57. – (3-й Міжнародний молодіжний фестиваль науки "Litteris et Artibus"). – Титульний аркуш та текст паралельно англійською. – Бібліографія: 8 назв.
Issue Date: 2011
Publisher: Видавництво Львівської політехніки
Keywords: програмне забезпечення
архітектура
геоінформаційна технологія
парниковий газ
інвентаризація
просторовий аналіз
Abstract: Представлено архітектуру реалізації програмних модулів для географічного аналізу та реалізації процедур дезагрегації та формування множини елементарних об’єктів в процесі просторової інвентаризації парнико- вих газів. Проаналізовано специфіку вхідних даних, охарактеризовано виконувані функції та показано особ- ливості подання і візуалізації просторових кадастрів емісій.
URI: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/22633
Content type: Article
Appears in Collections:Комп'ютерні науки та інженерія (CSE-2011 ). – 2011 р.

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
13-Lyubinsky-54-57.pdf249,26 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.