Please use this identifier to cite or link to this item: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/22623
Title: Ферозондовий перетворювач магнітного поля на основі обертального перемагнічування плівкового осердя
Authors: Павлик, Любомир
Убізський, Сергій
Bibliographic description (Ukraine): Павлик Л. Ферозондовий перетворювач магнітного поля на основі обертального перемагнічування плівкового осердя / Любомир Павлик, Сергій Убізський // Комп'ютерні науки та інженерія : матеріали V Міжнародної конференції молодих вчених CSE-2011, 24–26 листопада 2011 р., Україна, Львів / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2011. – C. 238–241. – (3-й Міжнародний молодіжний фестиваль науки "Litteris et Artibus"). – Титульний аркуш та текст паралельно англійською. – Бібліографія: 10 назв.
Issue Date: 2011
Publisher: Видавництво Львівської політехніки
Keywords: ферозонд
феромодуляційний відгук
обертальне перемагнічування
Abstract: У роботі подано результати побудови моделі відгуку ферозонда з обертальним перемагнічуванням ізотропного дискового осердя при збудженні від джерела гармонічної напруги на дію магнітного поля у площині осердя. Підтверджено, що реєстрацію компонент вимірюваного поля можна здійснювати за гармонічним складом струму в котушці збудження. Наводяться результати вимірювання залежності чутливості для різних частот збудження від його амплітуди, які добре узгоджуються з розрахунковими.
URI: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/22623
Content type: Article
Appears in Collections:Комп'ютерні науки та інженерія (CSE-2011 ). – 2011 р.

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
85-Pavlyk-238-241.pdf291,25 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.