Please use this identifier to cite or link to this item: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/22615
Title: Розробка структурно-автоматних моделей радіоелектронних систем з мажоритарною структурою
Authors: Панський, Тарас
Bibliographic description (Ukraine): Панський Т. Розробка структурно-автоматних моделей радіоелектронних систем з мажоритарною структурою / Тарас Панський // Комп'ютерні науки та інженерія : матеріали V Міжнародної конференції молодих вчених CSE-2011, 24–26 листопада 2011 р., Україна, Львів / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2011. – C. 250–251. – (3-й Міжнародний молодіжний фестиваль науки "Litteris et Artibus"). – Титульний аркуш та текст паралельно англійською. – Бібліографія: 4 назви.
Issue Date: 2011
Publisher: Видавництво Львівської політехніки
Keywords: надійність
відмовостійка система
мажоритарна структура
моделювання
Abstract: При моделюванні поведінки радіоелектронних систем важливою проблемою є степінь адекватності моделі, яка визначається кількістю врахованих в ній чинників від яких залежить поведінка системи при виникненні відмов. Врахування значної кількості чинників суттєво ускладнює задачу побудови моделі і вимагає застосування оригінальних підходів та методик у кожному конкретному випадку. Для побудови моделей в даній роботі застосовано технологію моделювання поведінки відмовостійких систем розроблену в НДЛ-51 Націо- нального університету “Львівська політехніка”. Об'єктом розгляду є PEC з мажоритарною струк- турою довготривалої експлуатації. Моделі таких систем, приведені в стандартах і довідниках не враховують, технічне обслуговування. Для таких систем побудовано структурно-автоматну модель та отримано відповідні показники надійності за допомогою програмного модуля ASNA. Дана модель, на відміну від відомих дає змогу проводити багатоваріантний аналіз надійності як невідновлюваних так і відновлюваних РЕС.
URI: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/22615
Content type: Article
Appears in Collections:Комп'ютерні науки та інженерія (CSE-2011 ). – 2011 р.

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
90-Panskyy-250-251.pdf187,47 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.