Please use this identifier to cite or link to this item: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/22610
Title: Підвищення спектральної ефективності OFDM сигналу
Authors: Максимюк, Тарас
Думич, Степан
Bibliographic description (Ukraine): Максимюк Т. Підвищення спектральної ефективності OFDM сигналу / Тарас Максимюк, Степан Думич // Комп'ютерні науки та інженерія : матеріали V Міжнародної конференції молодих вчених CSE-2011, 24–26 листопада 2011 р., Україна, Львів / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2011. – C. 244–245. – (3-й Міжнародний молодіжний фестиваль науки "Litteris et Artibus"). – Титульний аркуш та текст паралельно англійською. – Бібліографія: 3 назви.
Issue Date: 2011
Publisher: Видавництво Львівської політехніки
Abstract: В цій роботі ми пропонуємо порівняльний аналіз найсучасніших розробок пов'язаних із ортогональ- ним частотним мультиплексуванням. Дві основні категорії: OFDM/QAM яка полягає у використанні вузькосмугової квадратурно-амплітудної модуляції та прототипу імпульсу прямокутної форми, та OFDM/OQAM яка використовує квадратурно-амплі- тудну модуляцію із зсувом та прототипи імпульсу різноманітної форми. OFDM/QAM може забезпечу- вати високошвидкісний зв'язок та ефективно усувати вплив міжсимвольної інтерференції за рахунок захисного інтервалу, який спричиняє втрати спектральної ефективності і підвищення споживаної потужності. Для досягнення кращої спектральної ефективності, OFDM/OQAM використовує добре сплановані прототипи імпульсу з добрими власти- востями частотно-часової локалізації, що представ- ляє значний інтерес.
URI: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/22610
Content type: Article
Appears in Collections:Комп'ютерні науки та інженерія (CSE-2011 ). – 2011 р.

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
87-Maksymyuk-244-245.pdf163,74 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.