Please use this identifier to cite or link to this item: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/22604
Title: Метод визначення інструментальних похибок первинних перетворювачів інклінометра за результатами експериментальних досліджень
Authors: Живцова, Людмила
Bibliographic description (Ukraine): Живцова Л. Метод визначення інструментальних похибок первинних перетворювачів інклінометра за результатами експериментальних досліджень / Людмила Живцова // Комп'ютерні науки та інженерія : матеріали V Міжнародної конференції молодих вчених CSE-2011, 24–26 листопада 2011 р., Україна, Львів / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2011. – C. 166–167. – (3-й Міжнародний молодіжний фестиваль науки "Litteris et Artibus"). – Титульний аркуш та текст паралельно англійською. – Бібліографія: 5 назв.
Issue Date: 2011
Publisher: Видавництво Львівської політехніки
Keywords: інструментальна похибка
мікромеханічний акселерометр
перекіс
інклінометр
зенітний кут
візирний кут
точність
Abstract: У даній роботі розглянуто метод визначення інстру- ментальних похибок первинних перетворювачів за результатами натурних експериментальних випробу- вань, у ході якого визначалися індивідуальні вихідні характеристики (нульовий сигнал і максимальна вихідна напруга) кожного перетворювача і перекоси перетво- рювачів щодо корпусу інклинометра, а потім прово- дилися вимірювання з урахуванням знайдених величин. Даний метод дозволить на порядок зменшити похибку у вимірюваннях зенітного і візирного кутів.
URI: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/22604
Content type: Article
Appears in Collections:Комп'ютерні науки та інженерія (CSE-2011 ). – 2011 р.

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
55-Shyvtsova-166-167.pdf166,57 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.