Please use this identifier to cite or link to this item: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/22603
Title: Підвищення ефективності маршрутизації інформаційних потоків на основі оптимального розподілу мережевих ресурсів
Authors: Бугиль, Богдан
Кагало, Ігор
Bibliographic description (Ukraine): Бутиль Б. Підвищення ефективності маршрутизації інформаційних потоків на основі оптимального розподілу мережевих ресурсів / Богдан Бугиль, Ігор Кагало // Комп'ютерні науки та інженерія : матеріали V Міжнародної конференції молодих вчених CSE-2011, 24–26 листопада 2011 р., Україна, Львів / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2011. – C. 218–219. – (3-й Міжнародний молодіжний фестиваль науки "Litteris et Artibus"). – Титульний аркуш та текст паралельно англійською. – Бібліографія: 2 назви.
Issue Date: 2011
Publisher: Видавництво Львівської політехніки
Keywords: маршрутизація
запас
QoS
оптимізація
мережеві ресурси
Abstract: Застосовано елементи теорії управління товарними запасами для підвищення ефективності маршрутизації інформаційних потоків на основі оптимізації розподілу мережевих ресурсів. Здійснено умовну класифікацію мережевих ресурсів на основі параметрів якості сервісу (QoS), проаналізовано характер їх взаємозалежності та запропоновано критерій маршрутизації за принципом оптимального використання обмежених ресурсів мережі.
URI: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/22603
Content type: Article
Appears in Collections:Комп'ютерні науки та інженерія (CSE-2011 ). – 2011 р.

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
76-Buhil-218-219.pdf133,4 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.