Please use this identifier to cite or link to this item: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/22595
Title: Модель сегментації клієнтів банку
Authors: Шаповал, Андрій
Bibliographic description (Ukraine): Шаповал А. Модель сегментації клієнтів банку / Андрій Шаповал // Комп'ютерні науки та інженерія : матеріали V Міжнародної конференції молодих вчених CSE-2011, 24–26 листопада 2011 р., Україна, Львів / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2011. – C. 210–213. – (3-й Міжнародний молодіжний фестиваль науки "Litteris et Artibus"). – Титульний аркуш та текст паралельно англійською. – Бібліографія: 5 назв.
Issue Date: 2011
Publisher: Видавництво Львівської політехніки
Keywords: клієнт
банківська інформаційна система
Data Mining
поведінкова модель клієнта
CRM-система
«система дзеркал»
Abstract: В доповіді розглянуті питання впровадження системи сегментації клієнтів банку для покращення конкуренто- спроможності фінансової установи. Серед робіт науковців та практиків можна виділити два напрями досліджень. Перший – методологічні аспекти групування споживачів банку. Другий – детальна розробка та впровадження нових алгоритмів сегментації. Відомі типові ознаки ринкової сегментації клієнтури та класичні змінні сегментування споживачів банку за рівнем прибутковості клієнта, його потенціалу, рівня лояльності , життєвого циклу клієнта вітчизняними банками використовуються неактивно. Швидка сегментація поведінкової моделі клієнта за допо- могою карт за кольором, діалогових вікон CRM-систем також використовується недостатньо. В роботі проаналізо- вано практику використання ї на вітчизняних підприєм- ствах. Пропонується концептуальна модель, яка повинна формуватись на даних поведінкової швидкої моделі з подальшою детальною сегментацією, алгоритми якої залежать від видів продуктів та послуг та можливостей і потреб клієнта. Запропонована модель повинна бути адаптована під доступні алгоритми та інструменти сегмен- тації. Зазначено, що при реалізації моделі критерій «реалізованість» повинен бути активно впроваджений. Концепція CRM включає в себе чотири основних елементи: стратегія, люди, ІТ-система та модель управління клієнта- ми. Сегментація клієнтів повинна базуватись на балансі двох понять – «економіка вражень» та «контроль можливостей клієнта».
URI: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/22595
Content type: Article
Appears in Collections:Комп'ютерні науки та інженерія (CSE-2011 ). – 2011 р.

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
73-Shapoval-210-213.pdf180,34 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.