Please use this identifier to cite or link to this item: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/22589
Title: Еврістична функція порівняння полярних кутів векторів, заданих у двовимірній декартовій системі координат
Authors: Семенякін, Володимир
Заболотня, Тетяна
Bibliographic description (Ukraine): Семенякін В. Еврістична функція порівняння полярних кутів векторів, заданих у двовимірній декартовій системі координат / Володимир Семенякін, Тетяна Заболотня // Комп'ютерні науки та інженерія : матеріали V Міжнародної конференції молодих вчених CSE-2011, 24–26 листопада 2011 р., Україна, Львів / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2011. – C. 192–195. – (3-й Міжнародний молодіжний фестиваль науки "Litteris et Artibus"). – Титульний аркуш та текст паралельно англійською. – Бібліографія: 6 назв.
Issue Date: 2011
Publisher: Видавництво Львівської політехніки
Keywords: евристика
високопродуктивні обчислення
полярні координати
Abstract: У доповіді розглядається питання пошуку евристичної функції для зменшення обчислювальної складності алгоритмів, що потребують виконання порівняння значень полярних кутів векторів, координати яких подані у декартовій системі координат. Основною ідєю функції є зменшення складності математичних дій, що необхідні для виконання порівняння значень полярних кутів векторів за умови збереження коректності результату цього порівняння. У доповіді запропоновані вимоги до шуканої функції, на основі яких викладено послідовність міркувань щодо способу визначення евристичної функції. Для доведення переваг нової функції у доповіді приводяться результати виконання розробленої функції і функції STL для обчислення значення полярного кута вектору за його двовимірними декартовими координатами.
URI: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/22589
Content type: Article
Appears in Collections:Комп'ютерні науки та інженерія (CSE-2011 ). – 2011 р.

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
66-Semeniakin-192-195.pdf284,15 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.