Please use this identifier to cite or link to this item: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/22581
Title: Дослідження акустоелектричних ефектів за рахунок використання диференціального підсилювача
Authors: Дубовий, Євген
Bibliographic description (Ukraine): Дубовий Є. Дослідження акустоелектричних ефектів за рахунок використання диференціального підсилювача / Євген Дубовий // Комп'ютерні науки та інженерія : матеріали V Міжнародної конференції молодих вчених CSE-2011, 24–26 листопада 2011 р., Україна, Львів / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2011. – C. 314–315. – (3-й Міжнародний молодіжний фестиваль науки "Litteris et Artibus"). – Титульний аркуш та текст паралельно англійською. – Бібліографія: 3 назви.
Issue Date: 2011
Publisher: Видавництво Львівської політехніки
Keywords: акустоелектричні перетворювачі
диференціальний підсилювач
симетричний вхід
смугові фільтри
чутливість
пошуковий комплекс "Піранья"
канал витоку інформації
Abstract: Робота присвячена актуальним питанням визначення та виявлення електричних каналів витоку інформації за рахунок акустоелектричних перетворювачів, а також вимірювання рівнів сигналів в цих каналах. Робота пов'язана з експериментальними дослідженнями і практичними розрахунками. Наведено оціночні рівні сигналів різних акустоелектричних перетворювачів, рівні яких необхідно виявити і виміряти за допомогою розробленого диференціального підсилювача електричних сигналів. У тезах наведені характеристики розробленого пристрою, які забезпечують необхідні параметри для дослідження і вимірювання акустоелектричних ефектів в мовному діапазоні частот від різної електронної апаратури. Крім того, даний пристрій може бути використано для постановки і модернізації лабора- торних робіт у навчальному процесі. Це дозволить позбутися від дорогого пошукового комплексу «Піранья» в лабораторному циклі дослідження акустоелектричних перетворювачів. У роботі відображена актуальність виконаної роботи, сформульована мета, обгрунтовано викладено основний матеріал досліджень, представлені висновки про виконану роботу.
URI: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/22581
Content type: Article
Appears in Collections:Комп'ютерні науки та інженерія (CSE-2011 ). – 2011 р.

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
113-Duboviy-314-315.pdf142,47 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.