Please use this identifier to cite or link to this item: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/22576
Title: Розробка структурно-автоматної моделі мережі з випадковим множинним доступом
Authors: Мащак, Андрій
Bibliographic description (Ukraine): Мащак А. Розробка структурно-автоматної моделі мережі з випадковим множинним доступом / Андрій Мащак // Комп'ютерні науки та інженерія : матеріали V Міжнародної конференції молодих вчених CSE-2011, 24–26 листопада 2011 р., Україна, Львів / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2011. – C. 138–141. – (3-й Міжнародний молодіжний фестиваль науки "Litteris et Artibus"). – Титульний аркуш та текст паралельно англійською. – Бібліографія: 4 назви.
Issue Date: 2011
Publisher: Видавництво Львівської політехніки
Keywords: випадковий множинний доступ
структурно-автоматна модель
конфлікт
показники ефективності
система массового обслуговування
Abstract: В даній роботі проведена розробка моделі інформацій- ної мережі з випадковим множинним доступом. Моделювання даної інформаційної мережі виконувалось у відповідності до вибраної системи масового обслуго- вування. Наступним етапом була розробка структурно- автоматної моделі, яка включає в собі формування вербальної моделі – словесного представлення системи, елементи структурно-автоматної моделі. Сформовано програмну модель, яка в автомати- зованому режимі виконує генерування графа станів і переходів, формує систему диференційних рівнянь Колмогорова-Чепмена та розв‘язує її. В результаті були отримані та досліджені показники ефективності інформаційної мережі.
URI: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/22576
Content type: Article
Appears in Collections:Комп'ютерні науки та інженерія (CSE-2011 ). – 2011 р.

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
47-Mashchak-138-141.pdf204,13 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.