Please use this identifier to cite or link to this item: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/22573
Title: Висвітлення української політичної комунікації 2007 р. у Frankfurter Allgemeine Zeitung (комп’ютерний контент-аналіз публікацій)
Authors: Мараховська, Наталія
Bibliographic description (Ukraine): Мараховська Н. Висвітлення української політичної комунікації 2007 р. у Frankfurter Allgemeine Zeitung (комп’ютерний контент-аналіз публікацій) / Наталія Мараховська // Комп'ютерні науки та інженерія : матеріали V Міжнародної конференції молодих вчених CSE-2011, 24–26 листопада 2011 р., Україна, Львів / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2011. – C. 98–99. – (3-й Міжнародний молодіжний фестиваль науки "Litteris et Artibus"). – Титульний аркуш та текст паралельно англійською. – Бібліографія: 2 назви.
Issue Date: 2011
Publisher: Видавництво Львівської політехніки
Keywords: контент-аналіз
кодування
коди
категорії
сегмент тексту
Abstract: Стаття присвячена дослідженню українських політичних подій, відображених на сторінках німецькомовного видання Frankfurter Allgemeine Zeitung 2007 року. Проведено комп’ютерний контент-аналіз текстів та дано оцінну характеристику їх змісту.
URI: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/22573
Content type: Article
Appears in Collections:Комп'ютерні науки та інженерія (CSE-2011 ). – 2011 р.

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
31-Marakhovska-98-99.pdf155,31 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.