Please use this identifier to cite or link to this item: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/22570
Title: Універсальна програма реалізації алгоритму методу граничних елементів
Authors: Сур’янінов, Микола
Корнієнко, Юлія
Bibliographic description (Ukraine): Сур’янінов М. Універсальна програма реалізації алгоритму методу граничних елементів / Микола Сур’янінов, Юлія Корнієнко // Комп'ютерні науки та інженерія : матеріали V Міжнародної конференції молодих вчених CSE-2011, 24–26 листопада 2011 р., Україна, Львів / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2011. – C. 64–67. – (3-й Міжнародний молодіжний фестиваль науки "Litteris et Artibus"). – Титульний аркуш та текст паралельно англійською. – Бібліографія: 4 назви.
Issue Date: 2011
Publisher: Видавництво Львівської політехніки
Keywords: метод граничних елементів
метод скінчених елементів
програма розрахунку
алгоритм
нерозрізна балка
візуалізація
Abstract: Альтернативою широко відомому методу скінчених еле- ментів (МСЕ) являються методи граничних елементів (МГЕ), які мають ряд модифікацій. Вченими Одеського національного політехнічного університету (у тому числі і одним з авторів статті) запропонований і розробляється новий варіант МГЕ, названий чисельно-аналітичним, який має цілу низку переваг в порівнянні з існуючими методами [3]. Розробляється універсальна програма розрахунку вказаним методом. Існуючі на сьогодні можливості цієї програми показані на прикладі реалізації алгоритму розрахунку нерозрізної балки.
URI: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/22570
Content type: Article
Appears in Collections:Комп'ютерні науки та інженерія (CSE-2011 ). – 2011 р.

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
17-Surianinov-64-67.pdf275,2 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.