Please use this identifier to cite or link to this item: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/22561
Title: Аналіз даних клієнтів за допомогою мереж Байєса
Authors: Кузнєцова, Наталія
Bibliographic description (Ukraine): Кузнєцова Н. Аналіз даних клієнтів за допомогою мереж Байєса / Наталія Кузнєцова // Комп'ютерні науки та інженерія : матеріали V Міжнародної конференції молодих вчених CSE-2011, 24–26 листопада 2011 р., Україна, Львів / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2011. – C. 50–53. – (3-й Міжнародний молодіжний фестиваль науки "Litteris et Artibus"). – Титульний аркуш та текст паралельно англійською. – Бібліографія: 6 назв.
Issue Date: 2011
Publisher: Видавництво Львівської політехніки
Keywords: аналіз даних
мережа Байєса
інформаційна система підтримки прийняття рішень
інформаційна технологія
база даних
Abstract: У тезах наведено аналіз даних клієнтів виставкової компанії за допомогою системи підтримки прийняття рішень, що включає в себе застосування для побудови мережі Байєса для визначення залежностей та впливів між характеристиками. Інформаційна технологія та інформаційна система підтримки прийняття рішень реалізуються у трирівневій клієнт-серверній архітектурі на основі комплексу застосувань сервера застосувань, сервера бази даних та клієнтських частин. Побудова моделі на основі мережі Байєса здійснюється на основі статистичних даних, занесених до анкет експонентами та відвідувачами виставки, що оцінюють, які елементи виставок (програма, конференції, презентації тощо) їх найбільше цікавлять, звідки вони отримують інфор- мацію щодо виставки, які цілі ставлять перед собою під час відвідування/приймання участі у виставках тощо. Встановлення впливів між окремими факторами, що характеризують респондентів (відвідувачів та експо- нентів), міроприємства на виставці, мету тощо дозволяють виставковій компанії робити висновки щодо якості наданих послуг та областей сервісів, які потребують удосконалення.
URI: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/22561
Content type: Article
Appears in Collections:Комп'ютерні науки та інженерія (CSE-2011 ). – 2011 р.

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
12-Kuznyetsova-50-53.pdf275,17 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.