Search


Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


Rezultaty 1-100 z 100.
  • poprzedni
  • 1
  • następny
Pozycje polecane:
PreviewTypData wydaniaTytułAutor(zy)
Article2013Методична базова основа економічного інструментаріюЖигало, І. І.
Article2012Особливості облікового відображення операцій з давальницькою сировиноюОстрійчук, О. О.
Article2013Аналіз ризиків взаємовідносин промислового підприємства із покупцями продукціїTесак, О. В.
Article2013Методика аналізу витрат за економічними елементами на підприємствах лікеро-горілчаної промисловостіХом’як, Т. Р.
Article2013Проблеми формування амортизаційної політики в Україні: історичний аспектДудік, К. В.
Article2013Облік зворотних матеріальних потоків: особливості документального оформлення та відображенняДзюбіна, К. О.
Article2013Актуальні питання податкового обліку та перспективи вдосконаленняКалічак, М. І.
Article2013Проблеми та перспективи розвитку внутрішнього аудиту в агропромислових підприємствахБеззадова, О. С.
Article2013Корпоративна культура як один із основних факторів підвищення конкурентоспроможності підприємстваМельник, Н. В.
Article2013Актуальні проблеми інвестиційних вкладень в Північно-Кавказькому федеральному окрузіГолікова, Н. В.
Article2013Коригування показників фінансової звітності за умов інфляціїРадченко, О. М.
Article2013Значення амортизаційних відрахувань як джерела оновлення основних фондів підприємстваБілик, А. М.
Article2013Проблеми та перспективи розвитку аудиторської діяльності в УкраїніБондарук, А. С.
Other2013Зміст до «Облік, аналіз та контроль в системі управління підприємницькими структурами»-
Article2013Ефективність контролю амортизаційних відрахувань в системі управління діяльністю підприємствомКоваленко, Є. К.
Article2013Особенности при работе с модулем бухгалтерского учета системы Enterprise Resource Planning (ERP) в связи с годовой периодической отчетностьюЧиприянов, М. С.; Чиприянова, Г. С.
Other2013Титульний аркуш до «Облік, аналіз та контроль в системі управління підприємницькими структурами»-
Article2013Стандартизація деяких положень податкового законодавства та положень (стандартів) бухгалтерського облікущодо обліку необоротних активівДерун, І. А.
Article2013Облікові регулятиви фінансових результатівДемська, Ю. В.
Article2013Аналіз кредитоспроможності підприємства: завдання та основні напрямкиГурська, О. М.; Сітко, Н. А.
Article2013Використання результатів економічного аналізу в управлінні ефективністю підприємстваДрач, М. Ю.
Article2013Особливості обліку ремонтів і поліпшень стану необоротних матеріальних активівРотко, О. Р.
Article2013Законодавчо-нормативне забезбечення бухгалтерського обліку матеріальних запасів в УкраїніКац, М. В.
Article2013Розкриття інформації про методи та процедури формування оподаткованого прибутку у обліковій політиціШевчук, С. В.
Article2013Шкала ризиків податкового планування суб’єктів господарюванняФедишин, Н. І.
Article2013Результативність діяльності підприємства: понятійний базисРябкова, О. В.
Article2013Аналіз стану та витратності сільськогосподарських підприємств (наприкладі підприємства в Чернігівській області)Шульга, Л. А.
Article2013Міжнародна практика ведення розрахунків за податками та платежами на сільськогосподарських підприємствахРадківська, О. В.
Article2013Облік паливно-мастильних матеріалів на підприємствіБудник, А. С.
Article2013Проблеми організації облікової політики підприємстваФлора, Д. В.
Article2013Організаційні аспекти аналізу парку будівельних машин та механізмівМужевич, Н. В.
Article2013Внутрішня звітність, як невід’ємна складова управлінняДенисюк, А. О.
Article2013Особливості застосування спрощеної системи оподаткування на малих підприємствахБашлій, О. М.
Article2013Проблеми аналізу асортименту продукції у системі управління організацієюКомарницька, Е. Е.
Article2013Характеристика категорійного апарату економічної стійкостіГлушко, О. В.
Article2013Формування облікової політики щодо дебіторської заборгованості підприємства як важливої складової організації бухгалтерського облікуЯнушкевич, І. В.
Article2013Доцільність проведення аудиту фінансових резервівНежива, М. О.
Article2013Аналіз розрахунків за податками та платежами в системі управління підприємствомРадківська, О. В.
Article2013Організація контролю на фермерських господарствахКозак, Н. Ю.
Article2013Теоретичні аспекти проведення аудиту ефективності ділового партнерстваШавлюк, А. О.
Article2013Програмно-цільовий підхід в управлінні інноваціямиБойчук, А. Б.
Article2013Сутність, оцінка і розкриття гудвілу в бухгалтерськомуобліку та фінансовій звітності при придбанні підприємствСало, Х. О.
Article2013Особливості обліку депонованої заробітної платиСич, О. В.
Article2013Аналізування оборотних коштів та управління ними на підприємствахДобрянська, М. В.
Article2013Новий механізм в оподаткуванні операцій із цінними паперамиЧеревко, А. А.
Article2013Складові витрат на якість продукціїЛуцюк, І. В.
Article2013Сутність прибутку та управління ним в умовах ринкуЗавербна, М. С.
Article2013Контроль операцій з основними засобамиНажа, А. С.
Article2013Автоматизація процесів управління проектами у середовищі MicrosoftProjectДзюбіна, А. В.; Дзюбіна, К. О.
Article2013До питання контролю витрат на інноваціїГик, В. В.
Article2013Використання методики SERVQUAL у сфері послугЮрчик, І. О.; Савченко, М. М.
Article2013Автоматизований облік ПДВМариняк, М. В.
Article2013Об’єднання підприємств в Україні: чинники та динаміка кількісного зростанняГурська, О. М.
Article2013Інформаційне забезпечення конкурентного аналізуКулиняк, Ю. І.
Article2013Характеристика впливу окремих факторів на формування амортизаційної політики підприємстваТрофимчук, В. Я.
Article2013Ефективність застосування стратегії міжнародних стандартів фінансової звітності в УкраїніФилипченко, Т. В.
Article2013Актуальні проблеми організації обліку надходження запасів до бюджетної організації у вигляді гуманітарної допомогиФемяк, О. А.
Article2013Пропозиції удосконалення обліку готової продукції та її реалізаціїНоволодська, Н. О.; Гурська, О. М.
Article2013Методичні підходи до аналізу оборотності заборгованості підприємствВолович, О. Б.
Article2013Проблеми оцінювання розвитку підприємств в умовах невизначеностіШишковський, С. В.
Article2013Проблеми взаємозвязку оцінки вартості бізнесу та оцінки вартості підприємстваПоліщук, Т. І.
Article2013Вибір системи оподаткування суб’єктами господарювання в УкраїніГрицюк, Н. О.
Article2013Механізми податково-бюджетної політики в сучасних ринкових умовахГубарєва, Г. Ю.
Article2013Формування облікової політики підприємства щодо відображення інформації про витрати на ремонт основних засобівКоваленко, Н. О.
Article2013Особливості обліку зворотної тари на торговельних підприємствахМарголич, І. В.
Article2013Інвентаризація як процедура контрольних дій бухгалтераЗахарчук, І. С.
Article2013Оцінка середовища внутрішнього аудиту дебіторсько-кредиторської заборгованостейБєлокоз, О. І.
Article2013Особливості формування інвентаризаційної комісії на підприємствіТретяк, Н. О.
Article2013Основні проблеми обліку основних засобів в контексті податкового кодексу УкраїниЮринець, Г. Р.
Article2013Внутрішній аудит як функція менеджментуБондар, О. С.
Article2013Проблеми обліку транспортно-заготівельних витратМихалевич, М. М.
Article2013Дослідження причин збитковості коксохімічної галузі промисловостіЧерникова, Є. Г.
Article2013Позитивні та негативні наслідки переходу Українських підприємств наміжнародні стандарти фінансової звітностіБабинець, О. В.
Article2013Бухгалтерський облік в системі економічної безпеки підприємстваБиховець, Ю. Г.
Article2013Економічна сутність та склад витрат на виробництво продукціїЛановенко, В. М.
Article2013Порядок формування, оцінки та обліку гудвілуЗамураєв, С. І.
Article2013Законодавчо-нормативне забезпечення обліку й аналізу грошових коштів та потоків підприємстваКац, С. В.
Article2013Облік виробництва сільськогосподарської продукціїКузьмич, І. А.
Article2013Механізм управління трансакційними витратами у сучасних умовах господарюванняКолдун, І. П.
Article2013Податкові витрати підприємстваЛеонтьєва, Ю. В.
Article2013Особливості здійснення моніторингу рекламної діяльності на підприємствах УкраїниВознюк, М.-Р. Д.
Article2013Реалізація функції контролю компанією Beiersdorf AG на внутрішньому та зовнішньому ринкахКиричок, І. Ю.
Article2013Тенденції розвитку сервісів он-лайн розрахунківКошовський, Р. П.
Article2013Сутність та основні завдання інформаційного забезпечення підприємницької діяльностіБабінська, С. Я.
Article2013Контроль розрахунків за податком на додану вартістьРадківська, О. В.
Article2013Основні тенденції розвитку експорту машинобудівної галузіГутів, Г. Г.
Article2013Оцінювання ефективності внутрішнього контролюДзьоба, Н. Б.; Гнатюк, Р. І.
Article2013Вдосконалення системи адміністрування ПДВ в УкраїніМолдавану, А. А.
Article2013Напрямки вдосконалення планування і аналізу витрат паливно-енергетичних ресурсів на підприємствах з багатостадійними технологічними процесамиВащилін, С. В.
Article2013Проблеми дослідження обліково-аналітичного забезпечення діяльності професійних спортивних командПацукова, А. А.
Article2013Методика аудиту основних засобівПодолянчук, О. А.
Article2013Криза етичних стандартів як передумова зниження якості аудиторських послугБутенко, Т. А.
Article2013Система збалансованих показників як індикатор ефективності управління підприємствами АПКТаран, А. А.
Article2013Сутність внутрішньогосподарського контролюЯремчук, Н. Ф.
Article2013Вдосконалення обліку доходів у торгівельних підприємствахПерепелиця, Т. І.
Article2013Проблема оцінювання ефективності соціально-культурних проектівФерендович, О. Б.
Article2013Перспективні форми внутрішньогосподарського контролюна підприємствіШелудько, С. М.
Article2013Еколого-аудиторська діяльність в Україні: проблеми та перспективиЖолобчук, І. М.
Article2013Методи оцінювання ступеня завершеності будівельно- монтажних робітФляк, А. П.
Article2013Доходи деревообробних підпримств як об’єкт обліку та аналізуГорбатюк, М. А.
Rezultaty 1-100 z 100.
  • poprzedni
  • 1
  • następny