Please use this identifier to cite or link to this item: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/22536
Title: Метод гальоркіна та якісне дослідження розв’язку задачі про нелінійні коливання необмеженого каната з урахуванням опору
Authors: Пукач, П. Я.
Кузьо, І. В.
Нитребич, З. М.
Bibliographic description (Ukraine): Пукач П. Я. Метод гальоркіна та якісне дослідження розв’язку задачі про нелінійні коливання необмеженого каната з урахуванням опору / П. Я. Пукач, І. В. Кузьо, З. М. Нитребич // Автоматизація виробничих процесів у машинобудуванні та приладобудуванні : український міжвідомчий науково-технічний збірник / Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України, Національний університет "Львівська політехніка" ; відповідальний редактор З. А. Стоцько. – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2013. – Випуск 47. – С. 97–103. – Бібліографія: 22 назви.
Issue Date: 2013
Publisher: Видавництво Львівської політехніки
Abstract: Викладено методику якісного дослідження розв’язку в математичній моделі коливань напівнеобмежених пружних тіл. Розглянуте рівняння узагальнює нелінійне хвильове рівняння, що досліджується в теорії коливань. Отримано класи коректності узагальненого розв’язку. The technique of qualitative solution research in mathematical model of vibrations of semi-infinite elastic bodies is exposed in the article. The equation generalizes the nonlinear wave equation, which is studied in the theory of oscillations. Correctness classes of a generalized solution are obtained.
URI: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/22536
Content type: Article
Appears in Collections:Автоматизація виробничих процесів у машинобудуванні та приладобудуванні. – 2013. – Випуск 47

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
12-97-103.pdf225,86 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.