Please use this identifier to cite or link to this item: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/22534
Title: Вдосконалення існуючих аналітичних методів розрахунку динамічних навантажень кранів при їх пуску/гальмуванні
Authors: Ловейкін, В. С.
Човнюк, Ю. В.
Діктерук, М. Г.
Почка, К. І.
Bibliographic description (Ukraine): Вдосконалення існуючих аналітичних методів розрахунку динамічних навантажень кранів при їх пуску/гальмуванні / В. С. Ловейкін, Ю. В. Човнюк, М. Г. Діктерук, К. І. Почка // Автоматизація виробничих процесів у машинобудуванні та приладобудуванні : український міжвідомчий науково-технічний збірник / Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України, Національний університет "Львівська політехніка" ; відповідальний редактор З. А. Стоцько. – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2013. – Випуск 47. – С. 76–88. – Бібліографія: 18 назв.
Issue Date: 2013
Publisher: Видавництво Львівської політехніки
Abstract: Складено динамічні моделі, які адекватно описують і уточнюють розрахункові схеми аналізу навантажень, що виникають у вантажопідйомних машинах/кранах при їх пуску/гальмуванні, визначено області прикладання і величини (процеси) зовнішніх впливів (силових чи кінематичних). Вибрано числово-аналітичний метод розв’язання відповідних диференціальних рівнянь моделей, оснований на аналізі фазових портретів руху системи (класичних та вищих порядків). The fields of applications and values (processes) of external impacts (power and kinematic) are defined while developing dynamic models which adequately describe and specify calculation schemes of the analysis of loads arising in load lifting machines/cranes at their start up/braking. The numerical and analytical method of solving proper differential model equations is based on the analysis of the phase likeness of the systems movement (of both the classical and highest orders) is proposed.
URI: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/22534
Content type: Article
Appears in Collections:Автоматизація виробничих процесів у машинобудуванні та приладобудуванні. – 2013. – Випуск 47

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
10-76-88.pdf957,58 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.