Please use this identifier to cite or link to this item: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/22533
Title: Визначення оптимальних конструктивних параметрів роликової формувальної установки з рекупераційним приводом
Authors: Ловейкін, В. С.
Почка, К. І.
Bibliographic description (Ukraine): Ловейкін В. С. Визначення оптимальних конструктивних параметрів роликової формувальної установки з рекупераційним приводом / В. С. Ловейкін, К. І. Почка // Автоматизація виробничих процесів у машинобудуванні та приладобудуванні : український міжвідомчий науково-технічний збірник / Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України, Національний університет "Львівська політехніка" ; відповідальний редактор З. А. Стоцько. – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2013. – Випуск 47. – С. 65–76. – Бібліографія: 12 назв.
Issue Date: 2013
Publisher: Видавництво Львівської політехніки
Abstract: Для роликової формувальної установки з рекупераційним приводом із забезпеченням формування виробів з бетонних сумішей на одній технологічній лінії з приводним механізмом зі зміщенням осі переміщення формувальних візків відносно осі обертання кривошипів знайдено оптимальне значення кута зміщення кривошипів для різних значень осьового зміщення та відношень радіуса кривошипа до довжини шатуна. The optimal angle value of the cranks displacement for various values of axle displacement and the retios of the crank’s radius to the connecting rod’s length is defined for the roller moulding unit with a recuperation drive which provides moulding of products made of concrete mixes on the single technological line with the gear drive with relocation displacement axis of the moulding carts as to the cranks’ axis of rotation.
URI: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/22533
Content type: Article
Appears in Collections:Автоматизація виробничих процесів у машинобудуванні та приладобудуванні. – 2013. – Випуск 47

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
9-65-76.pdf528,6 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.