Please use this identifier to cite or link to this item: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/22526
Title: Оптимізаційний синтез полічастотних вібраційних систем з імпульсним електромагнітним приводом
Authors: Кузьо, І. В.
Ланець, О. С.
Гурський, В. М.
Bibliographic description (Ukraine): Кузьо І. В. Оптимізаційний синтез полічастотних вібраційних систем з імпульсним електромагнітним приводом / І. В. Кузьо, О. С. Ланець, В. М. Гурський // Автоматизація виробничих процесів у машинобудуванні та приладобудуванні : український міжвідомчий науково-технічний збірник / Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України, Національний університет "Львівська політехніка" ; відповідальний редактор З. А. Стоцько. – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2013. – Випуск 47. – С. 3–12. – Бібліографія: 10 назв.
Issue Date: 2013
Publisher: Видавництво Львівської політехніки
Abstract: Розв’язано прикладну задачу підвищення технологічної ефективності резонансних двомасових вібраційних машин на основі оптимізаційного синтезу та частотного аналізу асиметричної кусково-лінійної пружної характеристики. Шляхом динамічного аналізу та числового моделювання системи підтверджено наявність полічастотного спектра в резонансному режимі роботи машини з імпульсним електромагнітним збуренням. The article solves the applied problem of the technological efficiency increase of resonant two-mass vibrating machines based on optimization synthesis and frequency analysis of asymmetric piece-linear elastic description. The availability of the poly-frequency spectrum in the resonant mode of machine, operated by impulsive electromagnetic perturbation, is confirmed by the dynamic analysis and numeral system modeling.
URI: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/22526
Content type: Article
Appears in Collections:Автоматизація виробничих процесів у машинобудуванні та приладобудуванні. – 2013. – Випуск 47

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
2-3-12.pdf346,18 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.