Link lub cytat. http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/22493
Tytuł: Hardware and software for electronic circuit diagnostics
Authors: Blagitko, Bogdan
Brygilevych, Volodymyr
Rabyk, Vasyl
Cytat: Blagitko B. Hardware and software for electronic circuit diagnostics / Bogdan Blagitko, Volodymyr Brygilevych, Vasyl Rabyk // Обчислювальні проблеми електротехніки : матеріали XII Міжнародного симпозіуму CPEE’2011, 5–7 вересня 2011 року, Кострино, Закарпатська область, Україна / Національний університет «Львівська політехніка», Варшавський технологічний університет, Лодзький технічний університет, Університет Західної Богемії. – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2011. – C. 52. – Bibliography: 3 titles.
Data wydania: 2011
Wydawca: Видавництво Львівської політехніки
Słowa kluczowe: pomiar
testowanie
wykrywanie uszkodzeń w układach elektronicznych
potencjały węzłowe
measuring
testing
diagnostics of electronic circuits
node potentials
Abstract: Rozpatrzono teoretyczne i praktyczne aspekty diagnostyki ukladów elektronicznych przy prądzie slałym i w dziedzinie częstotliwości otez niezbędne dla tego oprogramowanie i sprzęt pomiarowy. Przedstawiono opis wbudowanego systemu mikroprocesorowego dla pomiaru węzłowych potencjałów, oprogramowanie oraz przykłady diagnostyki układów elektrycznych przy prądzie stałym i w dziedzinie częstotliwości. Theoretical and practical aspects of the electric circuits diagnostics in DC and in the frequency domain, and required for this purposes hardware anri software were considered. The embedded microprocessor system of node potentials measurement, soflware and examples of electric circuits diagnostics in DC and in frequency domain were described.
URI: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/22493
Typ zawartości: Article
Występuje w kolekcjach:Обчислювальні проблеми електротехніки (CPEE’2011) – 2011 р.

Pliki tej pozycji:
Plik Opis WielkośćFormat 
44-Blagitko-52.pdf236,81 kBAdobe PDFPrzeglądanie/Otwarcie


Pozycje DSpace są chronione prawami autorskimi