Please use this identifier to cite or link to this item: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/22492
Title: The continuous measurement of the potential during the process of the electrochemical copper setting
Authors: Białostocka, Anna Maria
Walendziuk, Wojciech
Bibliographic description (Ukraine): Białostocka A. M. The continuous measurement of the potential during the process of the electrochemical copper setting / Anna Maria Białostocka, Wojciech Walendziuk // Обчислювальні проблеми електротехніки : матеріали XII Міжнародного симпозіуму CPEE’2011, 5–7 вересня 2011 року, Кострино, Закарпатська область, Україна / Національний університет «Львівська політехніка», Варшавський технологічний університет, Лодзький технічний університет, Університет Західної Богемії. – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2011. – C. 51. – Bibliography: 3 titles.
Issue Date: 2011
Publisher: Видавництво Львівської політехніки
Keywords: electrocrystallization
electrode processes
copper surface layer
additive electrodes
elektrokrystalizacja
procesy elektrodowe
powierzchniowa warstwa miedzi
elektrody dodatkowe
Abstract: In the article will be presented usefulness of the computer modeling support through the remote measurements in the electrochemical technologies. Modeling of the electrolytic covers demand of problems solution connection with current distribution in the electrolyte, electrodes shape and composition of the electrochemical environmental in which the process takes place. Adapted methodology is used to potential analyze and its influence on the covered layer structure and Its topology. Classification of methods properties makes possibility of its valuation in the case of elasticity, usefulness in the galvanic process and conforming in practice. W artykule przedstawiona zostanie przydatność komputerowego wspomagania modelowania poprzez przeprowadzanie zdalnych pomiarów w technologiach elektrochemicznych. Modelowanie powłok elektrolitycznych wymaga rozwiązania problemów związanych między innymi z rozkładem prądu w elektrolicie, kształtem elektrod i składem elektrochemicznym środowiska, w którym zachodzi proces. Zastosowaną rnetodologię wykorzystuje się do analizy potencjałui jego późniejszego wpływu na strukturę osadzonej powłoki i jej topologię. Klasyfikacja własności tej metody umożliwi jej ocenę pod względem elastyczności i przydatności w procesie galwanizacji oraz możliwość późniejszego zastosowania w praktyce.
URI: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/22492
Content type: Article
Appears in Collections:Обчислювальні проблеми електротехніки (CPEE’2011) – 2011 р.

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
43-Bialostocka-51.pdf213,13 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.