Please use this identifier to cite or link to this item: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/22491
Title: Requirements and approaches for both harmonic analysis and related problems software for specialized nonlinear power systems
Authors: Volkov, Ihor
Podolnyi, S.
Bibliographic description (Ukraine): Volkov I. Requirements and approaches for both harmonic analysis and related problems software for specialized nonlinear power systems / Ihor Volkov, S. Podolnyi // Обчислювальні проблеми електротехніки : матеріали XII Міжнародного симпозіуму CPEE’2011, 5–7 вересня 2011 року, Кострино, Закарпатська область, Україна / Національний університет «Львівська політехніка», Варшавський технологічний університет, Лодзький технічний університет, Університет Західної Богемії. – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2011. – C. 48. – Bibliography: 4 titles.
Issue Date: 2011
Publisher: Видавництво Львівської політехніки
Keywords: harmonic analysis
cluster calculations
the discrete schemes method
applications z analizy harmonicznej
obliczenia klaslra
sposób syntetyczny systemów
Abstract: The modern requirements of harmonic analysis software implementation for specialized nonlinear power systems was considered. The available software solutions for partially tasks fulfilling was analyzed. Approaches to the creation and development of perspective calculation program for mentioned task was showed. Rozpatrzone i przeanalizowane obecnych wymagań w zakresie specjalistycznych zastosowań analizy harmonicznej systemów elektroenergetycznych. Analizowane liczba dostępnych rozwiązań oprogramowania wykorzysty wane są częściowo spełnia wymagania. Wyświetlanie podejśda do tworzenia i rozwoju obiecujących programów adres tego zakresu zadań.
URI: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/22491
Content type: Article
Appears in Collections:Обчислювальні проблеми електротехніки (CPEE’2011) – 2011 р.

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
42-Volkov-48.pdf225,24 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.