Please use this identifier to cite or link to this item: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/22463
Title: Electrical Impedance tomography through an ambient fluid as a solution for electrode contact problem
Authors: Sawicki, Bartosr
Grzywacz, Tomasz
Bibliographic description (Ukraine): Sawicki B. Electrical Impedance tomography through an ambient fluid as a solution for electrode contact problem / Bartosr Sawicki, Tomasz Grzywacz // Обчислювальні проблеми електротехніки : матеріали XII Міжнародного симпозіуму CPEE’2011, 5–7 вересня 2011 року, Кострино, Закарпатська область, Україна / Національний університет «Львівська політехніка», Варшавський технологічний університет, Лодзький технічний університет, Університет Західної Богемії. – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2011. – C. 73. – Bibliography: 4 titles.
Issue Date: 2011
Publisher: Видавництво Львівської політехніки
Keywords: EIT
optical tomography
contact electrodes
tomografia impedancyjna
tomografia optyczna
elektrody pomiarowe
Abstract: In this paper we introduce a new approach to impedance tomography where contact electrodes uncertainties is eliminated by immersing unknown object in the known fluid. Optical methods are used to determine the external shape of the object. These shape and known conductivity of the ambient fluid build a priori knowledge which is incorporated into the inverse algorithm method. W tym artykule został przedstawiony nowy rodzaj tomografi impedancyjnej, w której niepewność pomiaru związaną z konlaktem elektrod wyeliminowano poprzez zanurzenie badanego obieku w płynie o znanych parametrach. Zewnętrzny kształt obiektu został rozpoznany przy pomocy metod optycznych. Kształt obiektu oraz znana konduktywność płynu stanowią wiedzę 'a priori', która została zastosowana w algorytmie rekonstrukcji struktury wewnętrznej obieku. (Tomografia impedancyjna poprzez warsiwę przejrzystego płynu o znanych parametrach).
URI: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/22463
Content type: Article
Appears in Collections:Обчислювальні проблеми електротехніки (CPEE’2011) – 2011 р.

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
63-Sawicki-73.pdf215,58 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.