Please use this identifier to cite or link to this item: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/22457
Title: Scenario based web system for numerical computations
Authors: Starzyński, Jacek
Szmurło, Robert
Chaber, Bartosz
Sawicki, Bartosz
Wincenciak, Stanistaw
Bibliographic description (Ukraine): Scenario based web system for numerical computations / Jacek Starzyński, Robert Szmurło, Bartosz Chaber, Bartosz Sawicki, Stanistaw Wincenciak // Обчислювальні проблеми електротехніки : матеріали XII Міжнародного симпозіуму CPEE’2011, 5–7 вересня 2011 року, Кострино, Закарпатська область, Україна / Національний університет «Львівська політехніка», Варшавський технологічний університет, Лодзький технічний університет, Університет Західної Богемії. – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2011. – C. 75. – Bibliography: 1 title.
Issue Date: 2011
Publisher: Видавництво Львівської політехніки
Keywords: numerical modeling
electromagnetic fields
image recognition
web services
modelowanie numeryczne
pole elektromagnetyczne
rozpoznawanie obrazów
usług sieciowe
Abstract: Modern computer modeling environments are characterized by high heterogeneity. Typical simulation environment consists of several software systems satisfying different scientific, engineering and non-professional staff needs. The paper presents an architecture of a system integrating different software simulation environments and serving its computational resources as a web based system of cloud computing computations. The main application of the system is providing computational resources, through easy to use interfaces, for medical staff and electromagnetic safety engineers which are not particularly familiar with simulation methods. Artykuł przedstawia architekturę i koncepcję implementacji systemu pozwalającego na integrację heterogenicznych systemów do symulacji numerycznych. Głównym obszarem zastsowanta jest udostępnienie zaawansowanych narzędzi obliczeniowych i środowisk symulacyjnych do niewykwalifikowanych informatycznie użytkowników z dziedziny medycyny i inżyhierów zajmujących się bezpieczeństwem elektromagnetycznym. (Rozszerzalny, oparty na scenariuszach system do numerycznych obliczeń zieconych).
URI: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/22457
Content type: Article
Appears in Collections:Обчислювальні проблеми електротехніки (CPEE’2011) – 2011 р.

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
65-Starzynski-75.pdf226 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.