Link lub cytat. http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/22441
Tytuł: Distributed measurement system with applied Bayesian method to estimate cyanobacteria levels in Dobczyckie lake
Authors: Makowski, Łukasz
Cytat: Makowski Ł. Distributed measurement system with applied Bayesian method to estimate cyanobacteria levels in Dobczyckie lake / Łukasz Makowski // Обчислювальні проблеми електротехніки : матеріали XII Міжнародного симпозіуму CPEE’2011, 5–7 вересня 2011 року, Кострино, Закарпатська область, Україна / Національний університет «Львівська політехніка», Варшавський технологічний університет, Лодзький технічний університет, Університет Західної Богемії. – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2011. – C. 59. – Bibliography: 3 titles.
Data wydania: 2011
Wydawca: Видавництво Львівської політехніки
Słowa kluczowe: distributed measurement systems
signal prediction algorithms
Bayesian methods
rozproszone systemy pomiarowe
algorytmy predykcji sygnału
metody bayesowskie
Abstract: Distributed measurement systems are more common in protection ot strategic natural resources such as clean water. Bayesian methods can be applied to algorithms of such systems to improve quality of immediate situation assessment and hazard notification, in this paper a practical example of such approach is discussed. Rozproszone systemy pomiarowe zdobywają popularność w ochronie slrategicznych zasobów naturalnych takich jak woda pitna. Metody bayesowskie mogą zostać użyte w algorytmach takich systemów. w celu poprawy jakości natychmiastowej oceny sytuacji i powiadamiania o zagrożeniach. W tym artykule omówiony jest praktyczny przykład realizacji takiego podejścia. (Rozproszony system pomiarowy wykorzystujący metody bayesowskie do estymacji liczebności sinic w jeziorze Dobczyckim).
URI: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/22441
Typ zawartości: Article
Występuje w kolekcjach:Обчислювальні проблеми електротехніки (CPEE’2011) – 2011 р.

Pliki tej pozycji:
Plik Opis WielkośćFormat 
51-Makowski-59.pdf224,53 kBAdobe PDFPrzeglądanie/Otwarcie


Pozycje DSpace są chronione prawami autorskimi