Please use this identifier to cite or link to this item: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/22441
Title: Distributed measurement system with applied Bayesian method to estimate cyanobacteria levels in Dobczyckie lake
Authors: Makowski, Łukasz
Bibliographic description (Ukraine): Makowski Ł. Distributed measurement system with applied Bayesian method to estimate cyanobacteria levels in Dobczyckie lake / Łukasz Makowski // Обчислювальні проблеми електротехніки : матеріали XII Міжнародного симпозіуму CPEE’2011, 5–7 вересня 2011 року, Кострино, Закарпатська область, Україна / Національний університет «Львівська політехніка», Варшавський технологічний університет, Лодзький технічний університет, Університет Західної Богемії. – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2011. – C. 59. – Bibliography: 3 titles.
Issue Date: 2011
Publisher: Видавництво Львівської політехніки
Keywords: distributed measurement systems
signal prediction algorithms
Bayesian methods
rozproszone systemy pomiarowe
algorytmy predykcji sygnału
metody bayesowskie
Abstract: Distributed measurement systems are more common in protection ot strategic natural resources such as clean water. Bayesian methods can be applied to algorithms of such systems to improve quality of immediate situation assessment and hazard notification, in this paper a practical example of such approach is discussed. Rozproszone systemy pomiarowe zdobywają popularność w ochronie slrategicznych zasobów naturalnych takich jak woda pitna. Metody bayesowskie mogą zostać użyte w algorytmach takich systemów. w celu poprawy jakości natychmiastowej oceny sytuacji i powiadamiania o zagrożeniach. W tym artykule omówiony jest praktyczny przykład realizacji takiego podejścia. (Rozproszony system pomiarowy wykorzystujący metody bayesowskie do estymacji liczebności sinic w jeziorze Dobczyckim).
URI: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/22441
Content type: Article
Appears in Collections:Обчислювальні проблеми електротехніки (CPEE’2011) – 2011 р.

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
51-Makowski-59.pdf224,53 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.