Please use this identifier to cite or link to this item: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/22437
Title: Flux 3D application package for the analysis of thermal field in an induction heater for cylindrical charges
Authors: Kolańska-Płuska, Joanna
Barglik, Jerzy
Baron, Bernard
Piątek, Zygmunt
Bibliographic description (Ukraine): Flux 3D application package for the analysis of thermal field in an induction heater for cylindrical charges / Joanna Kolańska-Płuska, Jerzy Barglik, Bernard Baron, Zygmunt Piątek // Обчислювальні проблеми електротехніки : матеріали XII Міжнародного симпозіуму CPEE’2011, 5–7 вересня 2011 року, Кострино, Закарпатська область, Україна / Національний університет «Львівська політехніка», Варшавський технологічний університет, Лодзький технічний університет, Університет Західної Богемії. – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2011. – C. 9. – Bibliography: 3 titles.
Issue Date: 2011
Publisher: Видавництво Львівської політехніки
Keywords: pole temperatury
nagrzewanie indukcyjne
hartowanie indukcyjne
pola sprzężone
temperature field
induction heating
induction hardening
coupled fields
Abstract: W pracy przedstawiono wyniki obliczeń pola temperatury w procesie nagrzewania indukcyjnego wsadów cylindrycznych od wewnątrz. Wykonano obliczenia w programie FLUX 3D metodą elementów skończonych. Obliczenia parametrów pola temperatury wykonano dla trzech różnych czasów nagrzewania. Rozkład temperatury wyznaozony został dla prądu o wartości skutecznej 2kA i czestotliwości 10kHz. (Zastosowanie programu FLUX 3D do analizy pola termicznego nagrzewnicy indukcyjnej wsadów cylindrycznych). The paper encloses the results of the numerical analysis of temperature in the induction heating device for cylindrical charges. Numerical simulation was made for three different value of the times. Temperature in the charge was calculated for current 1=2kA and frequency f=10 kHz. The haeting was simulated and analyzed in the FLUX 3D program by using of finite element method.
URI: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/22437
Content type: Article
Appears in Collections:Обчислювальні проблеми електротехніки (CPEE’2011) – 2011 р.

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
8-Kolanska-9.pdf195,72 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.