Please use this identifier to cite or link to this item: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/22383
Title: Підвищення ефективності теплоутилізаційних енергетичних установок
Authors: Редько, А. О.
Компан, А. І.
Павловський, С. В.
Редько, О. Ф.
Поволочко, В. Б.
Bibliographic description (Ukraine): Підвищення ефективності теплоутилізаційних енергетичних установок / А. О. Редько, А. І. Компан, С. В. Павловський, О. Ф. Редько, В. Б. Поволочко // Теорія і практика будівництва : [збірник наукових праць] / Міністерство освіти і науки України ; відповідальний редактор З. Я. Бліхарський. – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2013. – С. 350–356. – (Вісник / Національний університет "Львівська політехніка" ; № 755). – Бібліографія: 11 назв.
Issue Date: 2013
Publisher: Видавництво Львівської політехніки
Keywords: цикл Ренкіна
робоча речовина
вироблення електроенергії
cycle Renkina
working substance
producing electrical energy
Abstract: Наведено результати чисельного моделювання процесів перетворення теплоти викидних газів паливновикористувального обладнання промислових підприємств в електричну енергію. Показано вплив властивостей робочої речовини, яка використо-вується у силовому контурі в циклі Ренкіна, на термодинамічну ефективність утилізаційної енергетичної установки у широкому температурному діапазоні. The results of numerical modeling of the processes of transformation of heat of exhaust gases of fuel consumption equipment of industrial enterprises into electrical energy. Is shown the influence of properties of substances used in the power circuit in the Rankine cycle, on the thermodynamic efficiency of the utilization of power plant in the wide temperature range.
URI: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/22383
Content type: Article
Appears in Collections:Теорія і практика будівництва. – 2013. – №755

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
64-350-356.pdf826,88 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.