Please use this identifier to cite or link to this item: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/22374
Title: Визначення розрахункової довжини стрижня з пружним закріпленням кінців
Authors: Пелешко, І. Д.
Іванейко, В. М.
Bibliographic description (Ukraine): Пелешко І. Д. Визначення розрахункової довжини стрижня з пружним закріпленням кінців / І. Д. Пелешко, В. М. Іванейко // Теорія і практика будівництва : [збірник наукових праць] / Міністерство освіти і науки України ; відповідальний редактор З. Я. Бліхарський. – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2013. – С. 291–297. – (Вісник / Національний університет "Львівська політехніка" ; № 755). – Бібліографія: 8 назв.
Issue Date: 2013
Publisher: Видавництво Львівської політехніки
Keywords: металеві конструкції
стійкість
розрахункова довжина
стиснутий стрижень
steel structures
stability
reduced length
compressed bar
Abstract: Виведено рівняння стійкості стисненого стрижня з пружним закріпленням кінців, що враховує вплив переміщень однієї опори стрижня на переміщення іншої. За отриманим рівнянням можна визначити коефіцієнт розрахункової довжини µ, стрижня, що знаходиться у складі стрижневої системи. The paper proposes the equation of stability compressed bar with elastic supports, which takes into effect of displacement one support to the other. Solution of the equation allows computing a coefficient of reduced length μ of the bar in the frame structure.
URI: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/22374
Content type: Article
Appears in Collections:Теорія і практика будівництва. – 2013. – №755

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
54-291-297.pdf377,68 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.