Please use this identifier to cite or link to this item: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/22368
Title: Техніко-економічні показники низькоенергетичних будинків
Authors: Марущак У. Д.
Саницький М. А.
Гоц В. В.
Федунь Ю. Б.
Bibliographic description (Ukraine): Техніко-економічні показники низькоенергетичних будинків / У. Д. Марущак, М. А. Саницький, В. В. Гоц, Ю. Б. Федунь // Теорія і практика будівництва : [збірник наукових праць] / Міністерство освіти і науки України ; відповідальний редактор З. Я. Бліхарський. – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2013. – С. 262–267. – (Вісник / Національний університет "Львівська політехніка" ; № 755). – Бібліографія: 9 назв.
Issue Date: 2013
Publisher: Видавництво Львівської політехніки
Keywords: техніко-економічні показники
низькоенергетичний будинок
життєвий цикл
питоме енергоспоживання
термін окупності
економічна ефективність
technical and economical parameters
low-energy building
specific energy consumption
Life cycle
Simple Pay Back Time
economy effectiveness
Abstract: Наведено техніко-економічні показники будинків на основі їх енергетично-екологічного аналізу. Методом математичного моделювання оцінено економічну доцільність рішень інвестиційних проектів за критерієм мінімізації коштів експлуатації будинків та терміну повернення інвестицій. In this paper the technical and economical parameters of buildings on the bases of their energetic and ecological analysis are shown. The economy effectiveness of investment project by the criterion of minimizing operating costs of buildings and term return on investment is assessment by mathematical modeling method.
URI: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/22368
Content type: Article
Appears in Collections:Теорія і практика будівництва. – 2013. – №755

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
48-262-267.pdf399,56 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.