Link lub cytat. http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/21952
Tytuł: Розширення сировинної бази для одержання нижчих олефінів в Україні
Authors: Шулиндін, В. В.
Топільницький, П. І.
Шевчук, В. У.
Cytat: Шулиндін В. В. Розширення сировинної бази для одержання нижчих олефінів в Україні / В. В. Шулиндін, П. І. Топільницький, В. У. Шевчук // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». – 2013. – № 761 : Хімія, технологія речовин та їх застосування. – С. 457–461. – Бібліографія: 11 назв.
Data wydania: 2013
Wydawca: Видавництво Львівської політехніки
Słowa kluczowe: етилен
пропілен
піроліз
газойль
ethylene
propylene
pyrolys
gasoil
Abstract: Наведено дані щодо виробництва етилену і пропілену у світі. Описано оптимальні параметри проведення процесу піролізу. Проаналізовано альтернативні види сировини і запропоновано використання вакуумного газойлю гідрокрекінгу, прямогонного вакуумного газойлю із західно-українських нафт, фільтрату депарафінізації. The article deals with the problems of ethylene and propylene production in the world. The optimal parameters of the pyrolysis process are described. The alternative types of raw materials are analyzed. Hydrocracking vacuum gasoil, straight-run gasoil vacuum obtained from the West-Ukrainian oil, as well as dewaxing filtrate are proposed as raw materials.
URI: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/21952
Typ zawartości: Article
Występuje w kolekcjach:Хімія, технологія речовин та їх застосування. – 2013. – №761

Pliki tej pozycji:
Plik Opis WielkośćFormat 
101-457-461.pdf161,38 kBAdobe PDFPrzeglądanie/Otwarcie


Pozycje DSpace są chronione prawami autorskimi