Please use this identifier to cite or link to this item: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/21910
Title: Адсорбційні процеси у природних дисперсних системах
Authors: Сабадаш, В. В.
Гумницький, Я. М.
Басумак, М. І.
Глимбоцька, Н. В.
Bibliographic description (Ukraine): Адсорбційні процеси у природних дисперсних системах / В. В. Сабадаш, Я. М. Гумницький, М. І. Басумак, Н. В. Глимбоцька // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». – 2013. – № 761 : Хімія, технологія речовин та їх застосування. – С. 277–280. – Бібліографія: 5 назв.
Issue Date: 2013
Publisher: Видавництво Львівської політехніки
Keywords: катіонні забруднення
адсорбційні процеси
cationic contamination
adsorption processes
Abstract: Експериментально досліджено адсорбцію іонів амонію на різних типах ґрунтів. Проведено узагальнення отриманих результатів дослідження та розрахункових даних. The adsorption of ammonium ions on various types of soil is experimentally researched. The generalization of the results of the research and the calculation data is conducted.
URI: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/21910
Content type: Article
Appears in Collections:Хімія, технологія речовин та їх застосування. – 2013. – №761

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
60-277-280.pdf272,43 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.