Please use this identifier to cite or link to this item: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/21885
Title: Інженерний метод розрахунку міцності приопорних ділянок прогінних залізобетонних конструкцій
Authors: Дорофєєв, В. С.
Карпюк, В. М.
Крантовська, О. М.
Петров, М. М.
Bibliographic description (Ukraine): Інженерний метод розрахунку міцності приопорних ділянок прогінних залізобетонних конструкцій / В. С. Дорофєєв, В. М. Карпюк, О. М. Крантовська, М. М. Петров // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". – 2013. – № 755 : Теорія і практика будівництва. – С. 118–125. – Бібліографія: 14 назв.
Issue Date: 2013
Publisher: Видавництво Львівської політехніки
Keywords: залізобетонні балки
приопорні ділянки
напружено-деформований стан
міцність
reinforced concrete beams
bearing areas
deflected mode
strength
Abstract: Наведено основні результати експериментальних досліджень міцності приопорних ділянок звичайних, нерозрізних, попередньо напружених, позацентрово розтягнених і стиснених залізобетонних балок. Виявлено нові схеми руйнування приопорних ділянок вказаних конструкцій та встановлено їх залежність від відповідного співвідношення дослідних факторів. Розроблено новий загальний інженерний метод розрахунку міцності приопорних ділянок зазначених елементів, що основується на виборі та почерговому розгляді найімовірніших схем їх руйнування. The main results of experimental studies of strength, bearing areas’ are usually uncut, pre-stressed, stretched and eccentrically compressed reinforced concrete beams. Тhe identified of the stated constructions’ bearing areas’ new destruction patterns and the establishment of their dependence on the research factors’ corresponding ratio; the development of new general engineering methods of the studied elements’ bearing areas’ durability calculation based on the choice and the alternating consideration of the most probable destruction schemes.
URI: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/21885
Content type: Article
Appears in Collections:Теорія і практика будівництва. – 2013. – №755

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
23-118-125.pdf520,28 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.