Link lub cytat. http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/21816
Tytuł: Кількісна та термодинамічна оцінка взаємодії йодиду гексадецилпіридинію і Твіну-20 в змішаних водних розчинах і адсорбційних шарах
Authors: Волювач, О. В.
Cytat: Волювач О. В. Кількісна та термодинамічна оцінка взаємодії йодиду гексадецилпіридинію і Твіну-20 в змішаних водних розчинах і адсорбційних шарах / О. В. Волювач // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». – 2013. – № 761 : Хімія, технологія речовин та їх застосування. – С. 64–70. – Бібліографія: 15 назв.
Data wydania: 2013
Wydawca: Видавництво Львівської політехніки
Słowa kluczowe: йодид гексадецилпіридинію – Твін-20
міцелоутворення
адсорбція
кількісна і термодинамічна оцінка
hexadecylpyridinium iodide – Тween-20
micellization
adsorption
quantitative and thermodynamic estimation
Abstract: Проаналізовано в межах теорії регулярних розчинів міжчастинкову взаємодію йодиду гексадецилпіридинію і Твіну-20 в об’ємі змішаних водних розчинів і на межі розділу фаз розчин – повітря. Визначено склад і встановлено за розрахунковими величинами параметрів міжчастинкової взаємодії поверхнево-активних речовин і стандартних вільних енергій Гіббса їх міцелоутворення й адсорбції механізм утворення змішаних міцел і адсорбційнихшарів. This article is devoted to the analysis within the framework of the theory of regular solutions interpartial interaction of hexadecylpyridinium iodide and Tween-20 in amolitude of the mixed aqueous solutions and at the interface phase solution – air. The structure is determined and values of the parameters of intermolecular interaction of surfactants and standard free energy Gibbs of mixed micellization and аdsorption layers are established.
URI: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/21816
Typ zawartości: Article
Występuje w kolekcjach:Хімія, технологія речовин та їх застосування. – 2013. – №761

Pliki tej pozycji:
Plik Opis WielkośćFormat 
16-64-70.pdf217,94 kBAdobe PDFPrzeglądanie/Otwarcie


Pozycje DSpace są chronione prawami autorskimi