Please use this identifier to cite or link to this item: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/21789
Title: Дослідження точності роботи безрефлекторного методу електронними тахеометрами
Other Titles: Исследование безрефлекторного метода работы электронными тахеометрами
Investigation of without reflex measurement method by electronic tacheometers
Authors: Тревого, І. С.
Лісник, О.
Bibliographic description (Ukraine): Тревого І. Дослідження точності роботи безрефлекторного методу електронними тахеометрами / І. Тревого, О. Лісник // Сучасні досягнення геодезичної науки та виробництва : збірник наукових праць Західного геодезичного товариства УТГК / Західне геодезичне товариство Українського товариства геодезії і картографії, Національний університет "Львівська політехніка" ; головний редактор І. С. Тревого. – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2013. – Випуск 2 (26). – С. 141–142. – Бібліографія: 5 назв.
Issue Date: 2013
Publisher: Видавництво Львівської політехніки
Keywords: електронний тахеометр
відбивна плівка
Abstract: Досліджено точність вимірювання лінії електронними тахеометрами різних моделей на плівкові відбивачі виробників різних країн. Встановлено необхідність виконання метрологічної перевірки під час роботи з конкретною парою електронного тахеометра і відбивної плівки на еталонному базисі. Проведено исследование точности измерения линии электронными тахеометрами различных моделей на пленочные отражатели производителей разных стран. Установлена необходимость разработки методики метрологической проверки при работе с конкретной парой электронного тахеометра и отражательной пленки на эталонном базисе . Investigated accuracy of measurement of the line by different electronic tacheometers on film reflectors of different manufacturers. The necessity of the development of metrological checks when working with a particular pair of the electronic total station and film reflector.
URI: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/21789
Content type: Article
Appears in Collections:Сучасні досягнення геодезичної науки та виробництва. – 2013. – Випуск 2(26)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
34-141-142.pdf229,5 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.