Link lub cytat. http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/21763
Tytuł: Аналіз матеріалів спостережень на водомірних постах українського узбережжя Чорного і Азовського морів
Inne tytuły: Анализ материалов наблюдений на водомерных постах украинского побережья Чёрного и Азовского морей
Analysis of observation materials from gauges of the Ukrainian coast of the Black sea and the sea of Azov
Authors: Костецька, Я.
Звягіна, М.
Cytat: Костецька Я. Аналіз матеріалів спостережень на водомірних постах українського узбережжя Чорного і Азовського морів / Я. Костецька, М. Звягіна // Сучасні досягнення геодезичної науки та виробництва : збірник наукових праць Західного геодезичного товариства УТГК / Західне геодезичне товариство Українського товариства геодезії і картографії, Національний університет "Львівська політехніка" ; головний редактор І. С. Тревого. – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2013. – Випуск 2 (26). – С. 37–39. – Бібліографія: 4 назви.
Data wydania: 2013
Wydawca: Видавництво Львівської політехніки
Słowa kluczowe: Балтійська 1977 р. система висот
середній багаторічний рівень моря
Abstract: Проведений аналіз матеріалів спостережень на водомірних постах України на Чорному і Азовському морях та методики переходу від системи висот БС до системи БС77, застосованої ДОНІ, підтвердив некоректність цього переходу та безпідставність твердження, що рівень води в цих морях піднявся. Тому нині актуальним є питання про виправлення рівня та глибин моря в портах України. Проведенный анализ материалов наблюдений на водомерных постах украинского побережья Черного и Азовского морей и методики перехода от системы высоты БС к системе БС77, примененной ГОНИ, подтвердил некорректность этого перехода, и беспочвенность утверждения, что уровень воды в этих морях поднялся. Поэтому в настоящий момент актуальным является вопрос об исправлении уровня и глубины моря в портах Украины. The analysis of observation materials, which derived from water-level measuring posts on Ukrainian coast of the Black and Azov seas and methods of conversion from Baltic elevation system BCL to the system BK77, which applied by State Oceanographic Institute, confirmed the incorrectness of this conversi on, and the groundlessness of a statement sea that level had raised. Therefore, a question of sea level and depth correc tion in Ukrainian ports is quite urgent.
URI: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/21763
Typ zawartości: Article
Występuje w kolekcjach:Сучасні досягнення геодезичної науки та виробництва. – 2013. – Випуск 2(26)

Pliki tej pozycji:
Plik Opis WielkośćFormat 
10-37-39.pdf226,74 kBAdobe PDFPrzeglądanie/Otwarcie


Pozycje DSpace są chronione prawami autorskimi