Please use this identifier to cite or link to this item: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/21760
Title: Визначення геометричних розмірів геодезичних стінних знаків за допомогою ультразвуку
Other Titles: Определение геометрических размеров геодезических стенных знаков с помощью ультразвука
Determination of the geometric dimensions of geodetic wall characters using ultrasound
Authors: Тревого, І. С.
Ільків, Є.
Галярник, М.
Яворський, В.
Bibliographic description (Ukraine): Визначення геометричних розмірів геодезичних стінних знаків за допомогою ультразвуку / І. Тревого, Є. Ільків , М. Галярник, В. Яворський // Сучасні досягнення геодезичної науки та виробництва : збірник наукових праць Західного геодезичного товариства УТГК / Західне геодезичне товариство Українського товариства геодезії і картографії, Національний університет "Львівська політехніка" ; головний редактор І. С. Тревого. – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2013. – Випуск 2 (26). – С. 31–33. – Бібліографія: 11 назв.
Issue Date: 2013
Publisher: Видавництво Львівської політехніки
Keywords: стінний репер
марка
тимчасовий (робочий) центр пункту полігонометрії
геометричні розміри
ультразвуковий ехоімпульсний метод
Abstract: Наведено способи визначення геометричних розмірів геодезичних стінних знаків за допомогою ультразвукового ехоімпульсного методу, запропоновано внести зміни в нормативний документ. Приведены пути определения геометрических размеров геодезических стенных знаков с помощью ультразвукового луна-метода, предложено внести изменения в нормативный документ. Given the way the geometric dimensions geodetic wall signs with ultrasonic meth od moon, offered to make Given the way the geometric dimensions geodetic wall signs with ultrasonic meth od moon, offered to make changes in the regulations. changes in the regulations.
URI: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/21760
Content type: Article
Appears in Collections:Сучасні досягнення геодезичної науки та виробництва. – 2013. – Випуск 2(26)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
8-31-33.pdf224,6 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.