Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/21627
Назва: Структура і динаміка зон горизонтального зсуву (за результатами фізичного моделювання і польових досліджень)
Інші назви: Структура и динамика зон горизонтального сдвига ( по результатам физического моделирования и полевых исследований)
Structure and dynamics of horizontal shear zones (by results of physical modelling and field studies)
Автори: Бокун, О. М.
Назаревич, А. В.
Бібліографічний опис: Бокун О. М. Структура і динаміка зон горизонтального зсуву (за результатами фізичного моделювання і польових досліджень) / О. М. Бокун, А. В. Назаревич // Геодинаміка. – 2013. – № 1 (14). – С. 129–141. – Бібліографія: с. 138–140.
Дата публікації: 2013
Видавництво: Видавництво Львівської політехніки
Теми: фізичне моделювання тектонічних процесів
зони горизонтального зсуву
реологічні характеристики
крихке руйнування
пластичні деформації
системи тріщин
структуроутворення
физическое моделирование тектонических процессов
зоны горизонтального сдвига (ЗГС)
реологические характеристики
хрупкое разрушение; пластические деформации; системы трещин; структурообразование
пластические деформации
системы трещин
структурообразование
physical modelling of tectonic processes
horizontal shear zones (HShZ)
rheological characteristics
brittle fracture
plastic deformation
break systems
structure formation
Короткий огляд (реферат): Наведено результати досліджень (передусім шляхом фізичного моделювання) поширених тектонічних процесів – утворення та розвитку зон горизонтального зсуву (ЗГЗ). Як пластичнов’язкі модельні матеріали використано спеціальні пасти з регульованими реологічними характеристиками, що дало змогу відтворити процеси крихкого руйнування та пластичних деформацій гірських порід, а також процеси перехідних типів. Відтворено характерні часово-просторові закономірності модельованих процесів, виділено системи тріщин, що характеризують їх послідовні стадії, визначено роль кожної системи у структуроутворенні. Наведено приклади зон такого типу в геологічних структурах Берегівського горбогір’я у Закарпатті та деякі результати геофізичного моніторингу їх сучасного геодинамічного режиму. В работе представлены результаты исследований (в первую очередь, путем физического моделирования) распространенных тектонических процессов – образования и развития зон горизонтального сдвига (ЗГС). Как пластично-вязкие модельные материалы использованы специальные пасты с регулируемыми реологическими характеристиками , что дало возможность воспроизвести процессы хрупкого разрушения и пластических деформаций горных пород, а также процессы переходных типов. Воспроизведены характерные пространственно- временные законом ерности моделированных процессов, выделены системы трещин, характеризующие их последовательные стадии, определена роль каждой системы в структурообразовании. Приведены примеры зон такого типа в геологических структурах Береговского холмогорья в Закарпатье и некоторые результаты геофизического мониторинга их современного геодинамического режима. In the paper results of studies (firs t of all by means of physical modelling) of prevalent tectonic processes of formation and evolution of the horizontal shear zones (HShZ) are presen ted. As the plastic-viscous modeling materials the special pasta with regulated rheological characteristics was used what making it possible to reproduce the processes of brittle fractur e and plastic deformation of rocks and the processes of transition types. The typical spatial and temp oral regularities of simulated processes were reproduced. The break systems were separated which characterize the serial phases of the processes and the role of each system in the structure formation was defined. Examples of such zones in geological struct ures of Beregovo hill area in Transcarpathians and some results of geophysical mon itoring of its modern geodynamic regime are given.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/21627
Тип вмісту : Article
Розташовується у зібраннях:Геодинаміка. – 2013. – №1(14)

Файли цього матеріалу:
Файл Опис РозмірФормат 
17-129-141.pdf3,18 MBAdobe PDFПереглянути/відкрити


Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.