Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/21618
Назва: Літологічні комплекси та циклічність відкладів еоцену Каркінітсько-Північнокримського осадово-породного басейну
Інші назви: Литологические комплексы и цикличность отложений еоцена Каркинитско-Северокрымского осадочно-породного бассейна
Lithological complexes and ciclycyty of eocene deposits іn Karkinite-Northern Crimea sedimentary-rock basin
Автори: Гнідець, В. П.
Григорчук, К. Г.
Ревер, В. Б.
Бібліографічний опис: Гнідець В. П. Літологічні комплекси та циклічність відкладів еоцену Каркінітсько-Північнокримського осадово-породного басейну / В. П. Гнідець, К. Г. Григорчук, В. Б. Ревер // Геодинаміка. – 2013. – № 1 (14). – С. 38–44. – Бібліографія: с. 43–44.
Дата публікації: 2013
Видавництво: Видавництво Львівської політехніки
Теми: еоцен
Каркінітсько-Північнокримський басейн
літофації
літміти
седиментаційна циклічність
эоцен
Каркинитско-Северокрымский бассейн
литофации
литмиты
седиментационная цикличность
Короткий огляд (реферат): Встановлено літофаціальну зональність відкладів еоцену Каркінітсько-Північнокримського осадово-породного басейну: карбонатні утворення домінують у східній та південно-східній, теригенні у західній та північно-західній частинах регіону. Типізовано літміти карбонатної, теригенної та теригенно-карбонатної серій. Виділено літміти регіонального розвитку, зокрема , базальний глинистий та карбонатний у нижній частині розрізу, що відображає певні седиментаційні події, які проя влялися на більшій частині басейну. Локалізовано структурно-фаціальні райони, котрі пов’язані з різними палеогеографічними обстановками. Виділено до 13–15 циклітів прорегресивної природи, що узгоджується з відомими змінами рівня моря в еоцені. Описані літміти та цикліти – це літологічна основа для сейсмостратиграфічних кореляцій. Установлена литофациальная зональность отложений эоцена Каркинитско-Северокрымского осадочно-породного бассейна : карбонатные образования доминуют в восточной и юго-восточной, терригенные – в западной и северо-западной частях региона. Типизированы литмиты карбонатной, терригенной и терригенно-карбонатной серий. Выделены литмиты регионального развития, в частности, базальный глинистый и карбонатный нижней части разреза, что отражает определенные седиментационные события, которые проявлялись на большей части бассейна. Локализированы структурно -фациальные районы, которые связаны с различными палеогеографическими обстановками. Выделено до 13–15 циклитов про-регрессивной природы, что сопоставимо с известными изменениями уровня моря в эоцене. Описанные литмиты и циклиты представляют собой литологическую основу при проведении сейсмостратиграфических корреляций. The lithofacial zonality of Eocene deposits in Karkinite-Northern Crimea sedimentary-rock basin was distinguished: carbonate formations dominate in eastern and south-eastern parts, te rrigenous – in western and north-western parts of the region. The litmites of carbonate, terrigenous and carbonate-terrigenous series are typified. Regional litmites, in particular, basal argillaceous and carbonate of lower part of strata was distinguished, what reflect some s e di mentary events that developed in the main basin territory. Structure-facial areas that connects with different paleogeographical conditions was localized. There are distinguish 13–15 cyclites pro-regresiive in nature that correlates with well known sea level fluctuations during Eocene. These litmites and cyclites represent the lithological base for seismostratigraphic correlations.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/21618
Тип вмісту : Article
Розташовується у зібраннях:Геодинаміка. – 2013. – №1(14)

Файли цього матеріалу:
Файл Опис РозмірФормат 
7-38-44.pdf998,54 kBAdobe PDFПереглянути/відкрити


Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.