Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/21616
Назва: Розробка методики прогнозування зсувів із застосуванням геофізичних методів
Інші назви: Разработка методики прогнозирования оползней с применением геофизических методов
Development of the technique of landslides forecasting with the application of geophysical methods
Автори: Кузьменко, Е. Д.
Крив’юк, І. В.
Штогрин, Л. В.
Бібліографічний опис: Кузьменко Е. Д. Розробка методики прогнозування зсувів із застосуванням геофізичних методів / Е. Д. Кузьменко, І. В. Крив’юк, Л. В. Штогрин // Геодинаміка. – 2013. – № 1 (14). – С. 176–187. – Бібліографія: с. 186.
Дата публікації: 2013
Видавництво: Видавництво Львівської політехніки
Теми: комплексна інтегрована кількісна інтерпретація
функція комплексного показника
критерій імовірності розвитку зсувів
геолого-геофізичні дані
ефективні параметри
комплексная интегрированная количественная интерпретация
функция комплексного показателя
критерий вероятности развития оползней
геолого-геофизические данные
эффективные параметры
the complex integrated quantitative interpretation
the function of a complex index
the criterion of probability of development of landslides
the geological-geop hysical data
effective parameters
Короткий огляд (реферат): Обґрунтовано доцільність використання комплексної інтегрованої кількісної інтерпретації геолого-геофізичних даних під час прогнозування зсувних процесів із застосуванням геофізичних методів. Такий підхід передбачає прогнозування зсувних процесів на кількісному ймовірнісному рівні з використанням функції комплексного показника ефективних параметрів, узгоджених із зсувною небезпекою. Виділено основний комплекс геофізичних методів дослідження зсувних процесів: метод вертикального електричного зондування, метод природного імпульсного електромагнітного поля Землі та метод природного електричного поля. Цей комплекс за необхідності деталізації можна доповнювати додатковими методами: заломлених хвиль, радіохвильового просвічування та еманаційної зйомки. Наведено детальний алгоритм проведення комплексної інтегрованої кількісної інтерпретації геолого-геофізичних даних. Обґрунтовано необхідні для комплексної інтерпретації геолого-геофізичні параметри, принципи трансформації вхідних та вихідних параметрів у ефективні. Геолого-геофізичні параметри узгоджено із зсувонебезпекою на кількісном у рівні. Обоснована целесообразность использования комплексной интегрированной количественной интерпретации геолого-геофизических данных при прогнозировании оползневых процессов с применением геофизических методов. Такой подход предусматривает прогнозирование оползневых процессов на количественном вероятностном уровне с использованием функции комплексного показателя эффективных параметров, согласованных с оползневой опасностью. Выделен основной комплекс геофизических методов исследования оползневых процессов: метод вертикального электрического зондирования, метод естественного импульсного электромагнитного поля Земли и метод естественного электрического поля. Этот комплекс при необходимости детализации может дополняться другими методами: заломленных волн, радиоволнового просвечивания и эманационной съемки. Приведен детальный алгоритм проведения комплексной интегрированной количественной интерпретации геолого-геофизических данных. Обоснованы необходимые для комплексной интерпретации геолого-геофизические параметры, принципы трансформации входных и исходных параметров в эффективные. Геолого-геофизические параметры согласованы с оползневой опасностью на количественном уровне. The appropriateness of use of complex integrated quantitative interpretation of geological and geophysical data for landslide processes forecasting with application of geophysical methods is proved. Such approach provides landslide processes forecasting at a quantitative probabilistic level with the use of function of a complex index of the effective parameters which are coordinated with landslide danger. The basic complex of geophysical methods of study of landslide processes is determined: a method of ver tical electrical sounding, a method of a natural impulse electromagnetic field of the Ea rth and a method of natural electric field. At necessity of detailed elaboration this complex can be supplemented with additional methods: refraction shooting, radio wave raying and emanation survey. The detailed algorithm of carrying out of the complex integrated quantitative interpretation of the geological and geophysical data is resulted. Geological and ge ophysical parameters which are necessary for complex interpretation as well as princi ples of transformation of entrance and initial parameters into the effective are proved. Geological and geophysical parameters are coordinated w ith the landslide danger at a quantitative level.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/21616
Тип вмісту : Article
Розташовується у зібраннях:Геодинаміка. – 2013. – №1(14)

Файли цього матеріалу:
Файл Опис РозмірФормат 
22-176-187.pdf1,62 MBAdobe PDFПереглянути/відкрити


Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.