Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/21609
Назва: Особливості ранньодокембрійського метаморфізму та його зв’язку з тектонікою
Інші назви: Особенности раннедокембрийского метаморфизма и его связи с тектоникой
Features of precambrian metamorphism and their relation to tectonics
Автори: Кирилюк, В. П.
Бібліографічний опис: Кирилюк В. П. Особливості ранньодокембрійського метаморфізму та його зв’язку з тектонікою / В. П. Кирилюк // Геодинаміка. – 2013. – № 1 (14). – С. 82–97. – Бібліографія: с. 95–97.
Дата публікації: 2013
Видавництво: Видавництво Львівської політехніки
Теми: регіональний метаморфізм
монофаціальний метаморфізм
поліфаціальний метаморфізм
ранній докембрій
древня платформа
кратон
щит
региональный метаморфизм
монофациальный метаморфизм
полифациальний метаморфизм
ранний докембрий
древняя платформа
кратон
щит
regional metamorphis
monofacial metamorphism
polyfacial metamorphism
Early Precambrian
ancient platform
kraton
shield
Короткий огляд (реферат): Головними особливостями ранньодокембрійських стратигенних утворень фундаменту древніх платформ є їх повсюдний метаморфізм та наявність серед них монофаціальних (ареальних) та поліфаціальних (зональних) метаморфічних комплексів. Перші з них поширені тільки у фундаменті епікарельських кратонів, другі відомі та в структурах неогею. Показано, що монофаціальний метаморфізм був відносно незалежним від тектонічних факторів і пов’язаний головно з специфічними умовами нагромадження вихідних дометаморфічних товщ та високотемпературними умовами їхнього перетворення вже у приповерхневій частині земної кори. Поліфаціальний метаморфізм має чітку геоструктурну приуроченість і зумовлений геотектонічними режимами формування відповідних комплексів. Главными особенностями раннедокембрийских стратигенных образований фундамента древних платформ является их повсеместный метаморфизм и наличие среди них монофациальных (ареальных) и полифациальных (зональных) метаморфических ком плексов. Первые из них распространены только в фундаменте эпикарельских кратонов, вторые известны и в структурах неогея. Показано, что монофациальный метаморфизм был относительно независимым от тектонических факторов и связанным главным образом со специфическими условиями накопления исходных дометаморфических толщи высокотемпературными условиями их преобразования уже в приповерхностной части земной коры. Полифациальный метаморфизм имеет четкую геоструктурную приуроченность и обусловлен геотектоническими режимами формирования соответствующих комплексов. The Early Precambrian stratigenic basement formations of ancient platforms are distinguished by their all-present metamorphism and the presence of mono facial (areal) and polyfaci al (zonal) metamorphic complexes. Areal complexes are only often found in th e base ment of Epikarelian kratons, while the zonal complexes were als o known to occur in Neogeos structures. Evidence sugges ts that occurrences of monofacial metamorphism were relatively independent from tect onic factors, and were primarily linked to specific conditions, such as the accumulation of initial premetamorphic layers and high-temperature conditions of their transformation in the near-surface layers of the Earth's crust. Polyfacial metamorphism is clearly geostructurally time-bound, and its occurrances are conditionally depend ant on particular geotectonic settings of formation of particular geological complexes.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/21609
Тип вмісту : Article
Розташовується у зібраннях:Геодинаміка. – 2013. – №1(14)

Файли цього матеріалу:
Файл Опис РозмірФормат 
12-82-97.pdf2,74 MBAdobe PDFПереглянути/відкрити


Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.