Please use this identifier to cite or link to this item: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/21499
Title: Забезпечення живучості та неперервності функціонування систем захисту інформації
Authors: Гарасим, Ю. Р.
Рибій, М. М.
Ромака, В. А.
Bibliographic description (Ukraine): Гарасим Ю. Р. Забезпечення живучості та неперервності функціонування систем захисту інформації / Ю. Р. Гарасим, М. М. Рибій, В. А. Ромака // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". – 2012. – № 741 : Автоматика, вимірювання та керування. – С. 105–112. – Бібліографія: 5 назв.
Issue Date: 2012
Publisher: Видавництво Львівської політехніки
Keywords: властивість живучості
неперервність функціонування
системи захисту інформації
процес відновлення функціонування
survivability property
continuity functioning
information security systems
functioning recovery process
Abstract: Запропоновано підхід до вирішення завдання забезпечення живучості та неперервності функціонування систем захисту інформації (СЗІ) у корпоративних мережах зв’язку (КМЗ). Детально проаналізовано процес відновлення функціонування СЗІ в КМЗ та визначено його параметри. Вирішено завдання визначення рівня залежності між режимами роботи СЗІ в КМЗ із застосуванням теорії складності обчислень. Обґрунтовано процес визначення економічної ефективності вибраної стратегії забезпечення живучості та неперервності функціонування СЗІ в КМЗ.The paper consider enterprise communication network (ECN) information security system (ISS) survivability property and continuity functioning providing problem solving approach. Enterprise communication network ISS functioning recovery process analyzed in detail. Defined its parameters. Enterprise communication network ISS modes dependence degree definition problem solved using computational complexity theory. Enterprise communication network ISS survivability property and continuity functioning providing economic efficiency of chosen strategy determining process justified.
URI: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/21499
Content type: Article
Appears in Collections:Автоматика, вимірювання та керування. – 2012. – №741

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
19-105-112.pdf281,97 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.