Please use this identifier to cite or link to this item: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/21465
Title: Комплексна модернізація системи менеджменту у вищій школі як головний інструмент при підготовці конкурентноспроможних фахівців (на прикладі української інженерно-педагогічної академії)
Authors: Тріщ, Р. М.
Бруєва, В. А.
Bibliographic description (Ukraine): Тріщ Р. М. Комплексна модернізація системи менеджменту у вищій школі як головний інструмент при підготовці конкурентноспроможних фахівців (на прикладі української інженерно-педагогічної академії) / Р. М. Тріщ, В. А. Бруєва // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". – 2012. – № 741 : Автоматика, вимірювання та керування. – С. 149–154. – Бібліографія: 4 назви.
Issue Date: 2012
Publisher: Видавництво Львівської політехніки
Keywords: стандарт ISO 9001:2009
автоматизована система
менеджмент навчального процесу
концепція
ISO standard 9001 : 2009
automated system
management training process
concept
Abstract: Розглянуто актуальність удосконалення системи менеджменту організації нав- чального процесу в вищих навчальних закладах відповідно до міжнародного стандарту серії ISO 9001 : 2009. Запропоновано алгоритм концепції удосконалення системи організації навчального процесу в напрямку розроблення автоматизованої системи документообігу відповідно до міжнародного стандарту серії ISO 9001 : 2009. In the article examined the improvement of the management system of the educational organization process ISO 9001 : 2009 in the higher educational establishments. The algorithm of conception of improvement of the system of organization of educational process is offered in the direction of development system of documents circulation in accordance of international standard to the series of ISO 9001 : 2009.
URI: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/21465
Content type: Article
Appears in Collections:Автоматика, вимірювання та керування. – 2012. – №741

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
27-149-154.pdf188,64 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.