Please use this identifier to cite or link to this item: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/21395
Title: Роль та значення традиційних бібліотечних каталогів в сучасній роботі бібліотек: історія та трансформація
Authors: Орєшина, Н. В.
Bibliographic description (Ukraine): Орєшина Н. В. Роль та значення традиційних бібліотечних каталогів в сучасній роботі бібліотек: історія та трансформація / Н. В. Орєшина // Сучасні проблеми діяльності бібліотеки в умовах інформаційного суспільства : матеріали п’ятої міжнародної науково-практичної конференції, 11–12 вересня 2013 року, Львів / Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України, Національний університет "Львівська політехніка", Науково-технічна бібліотека ; [редколегія : О. В. Шишка, Н. Е. Кунанець, Д. О. Тарасов, І. О. Бєлоус, Р. С. Самотий, А. І. Андрухів]. - Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2013. - С. 563-570. - Бібліографія: 10 назв.
Issue Date: 2013
Publisher: Національний університет "Львівська політехніка"
Keywords: бібліотечний каталог
систематичний каталог
ББК
«Рубрикатор НБУВ»
library catalogue
systematic catalogue
LBC
VNLU rubricator
Abstract: У статті йдеться про традиційні бібліотечні каталоги, зокрема, систему каталогів та картотек Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського. Висвітлено історію та трансформацію генерального систематичного каталогу НБУВ, а також бібліотечно-бібліографічної класифікації, за якою його побудовано та її модернізацію. Проаналізовано роль та значення традиційних бібліотечних каталогів в сучасній роботі бібліотек. The article dwells upon the traditional library catalogues, in particular, system of catalogues and card catalogues of Vernadsky National Library of Ukraine. Paper describes history and transformation of general systematic catalogue of VNLU and presents librarybibliographic classification according to which general systematic catalogue was created. The role and meaning of the traditional library catalogues are analysed.
URI: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/21395
Content type: Article
Appears in Collections:Сучасні проблеми діяльності бібліотеки в умовах інформаційного суспільства. Науково практична конференція. – 2013 р.

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
57-563-570.pdf165,05 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.