Please use this identifier to cite or link to this item: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/21383
Title: Моніторинг використання інформаційних ресурсів – потреба часу
Authors: Голубка, Ж. Р.
Bibliographic description (Ukraine): Голубка Ж. Р. Моніторинг використання інформаційних ресурсів – потреба часу / Ж. Р. Голубка // Сучасні проблеми діяльності бібліотеки в умовах інформаційного суспільства : матеріали п’ятої міжнародної науково-практичної конференції, 11–12 вересня 2013 року, Львів / Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України, Національний університет "Львівська політехніка", Науково-технічна бібліотека ; [редколегія : О. В. Шишка, Н. Е. Кунанець, Д. О. Тарасов, І. О. Бєлоус, Р. С. Самотий, А. І. Андрухів]. - Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2013. - С. 442-453. - Бібліографія: 10 назв.
Issue Date: 2013
Publisher: Національний університет "Львівська політехніка"
Keywords: анкетування
інформаційні ресурси
соціологічне дослідження
читацькі потреби
ефективність використання
реклама
questionnaire
information resources
sociological survey
readers’ needs
efficiency of usage
advertisement
Abstract: У статті висвітлено питання необхідності проведення досліджень інформаційних потреб і запитів користувачів електронних науково-інформаційних ресурсів. На основі проведеного у відділі читальних залів навчальної літератури дослідження, було розроблено рекомендації щодо удосконалення форм і методів обслуговування користувачів електронними ресурсами в електронних читальних залах. Issues of necessary researches on information needs and requests of users of electronic scientific-informational resources are described in the article. The recommendations based on the research conducted in the Department of Educational Literature Reading Rooms are given. They deal with improving forms and methods of user electronic resources services at the reading rooms.
URI: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/21383
Content type: Article
Appears in Collections:Сучасні проблеми діяльності бібліотеки в умовах інформаційного суспільства. Науково практична конференція. – 2013 р.

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
45-442-453.pdf272,39 kBAdobe PDFView/Open
Golubka.ppt1,57 MBMicrosoft PowerpointView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.