Please use this identifier to cite or link to this item: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/21372
Title: Колекція фотографій бібліотеки та музею Народного Дому у Львові, її зміст та значення як документального джерела
Authors: Красник, У. О.
Bibliographic description (Ukraine): Красник У. О. Колекція фотографій бібліотеки та музею Народного Дому у Львові, її зміст та значення як документального джерела / У. О. Красник // Сучасні проблеми діяльності бібліотеки в умовах інформаційного суспільства : матеріали п’ятої міжнародної науково-практичної конференції, 11–12 вересня 2013 року, Львів / Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України, Національний університет "Львівська політехніка", Науково-технічна бібліотека ; [редколегія : О. В. Шишка, Н. Е. Кунанець, Д. О. Тарасов, І. О. Бєлоус, Р. С. Самотий, А. І. Андрухів]. - Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2013. - С. 369-374. - Бібліографія: 7 назв.
Issue Date: 2013
Publisher: Національний університет "Львівська політехніка"
Keywords: Народний Дім
фотографія
фотодокументи
москвофіли
Галичина
Narodnyi Dim
photography
photodocuments
moskvofils
Galicia
Abstract: У статті подана загальна характеристика колекції фотографій Народного Дому у Львові. Розкритий зміст даної колекції та її значення як документального джерела для дослідження історії, зокрема москвофільського руху в Галичині кінця ХIХ – першої половини ХХ ст. The article presents general characteristics of photography collection of Narodnyi Dim in Lviv. Paper describes the collection composition and its importance as documental source in historical research, in particular research on moskvofil movement in Galicia of the late 19th – first half of the 20th century.
URI: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/21372
Content type: Article
Appears in Collections:Сучасні проблеми діяльності бібліотеки в умовах інформаційного суспільства. Науково практична конференція. – 2013 р.

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
37-369-374.pdf143,42 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.